พิมพลักษณ์

รับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระของเว็บไซต์นี้

1. การอัปเดตเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

เนื่องจากนวัตกรรมทางด้านเทคนิคและกฎหมายนั้นก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องแก้ไขและอัปเดตเงื่อนไขการใช้งานที่มีอยู่นี้เป็นระยะๆ โปรดตรวจสอบทุกครั้งก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราว่ามีการโพสต์การอัปเดตเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เมื่อใด อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2001

2. ลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ ที่ว่าด้วยความคุ้มครอง

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งข้อความ รูปภาพ งานนำเสนอกราฟิก ไฟล์เสียงและวิดีโอ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทของเราและห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ส่งต่อ ใช้ซ้ำ ยึดเอา ใช้ประโยชน์ หรือกระทำโดยประการอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการพาณิชย์หรือสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดทราบว่าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือกฎหมายอื่นๆ ที่ว่าด้วยความคุ้มครองอาจทำให้คุณถูกดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา

ข้อยกเว้นความรับผิด

  • เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์รายอื่นที่มิได้ให้การรับประกันหรือรับผิดต่อเนื้อหาที่อาจขัดต่อกฎหมายหรือการละเมิดทางกฎหมายอื่นๆ ที่อาจพบบนเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์ภายนอก
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ผ่านการรวบรวมและตรวจสอบด้วยความรอบคอบสูงสุด อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นปัจจุบัน ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และ/หรือคุณภาพของข้อมูล
  • การใช้งานเว็บไซต์นี้และการดาวน์โหลดข้อมูลถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง tesa SE ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ โดยเฉพาะต่อไฟล์ข้อมูล ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ของผู้ใช้อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว