เครือข่ายโซ่อุปทาน tesa

ชเตฟาน ชมิดท์ (Stefan Schmidt)

เครือข่ายโซ่อุปทานประวัติการศึกษา

1986 – 1990 มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมการสื่อสาร

ประสบการณ์ด้านอาชีพ

German Air Force
1985 – 1993 เจ้าหน้าที่เทคนิค

tesa SE
ตั้งแต่ 1994 ผู้จัดการโครงการ โรงงาน tesa ออฟเฟนบวร์ก
1994 – 2000 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค โรงงาน tesa ออฟเฟนบวร์ก
2000 – 2002 ผู้จัดการฝ่ายการผลิต โรงงาน tesa ออฟเฟนบวร์ก
2002 – 2003 ผู้จัดการฝ่ายวัสดุ โรงงาน tesa ออฟเฟนบวร์ก
2003 – 2006 ผู้จัดการทั่วไป โรงงาน tesa ซูโจว ประเทศจีน
2007 – 2014 ผู้อำนวยการบริษัท ฝ่ายเทคโนโลยี tesa SE, ฮัมบวร์ก
ตั้งแต่ 2014 รองประธานคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน ฮัมบวร์ก

เพิ่มเติม