ภาคการตลาด: การพิมพ์หนังสือพิมพ์และนิตยสาร

การพิมพ์หนังสือพิมพ์และนิตยสาร

นวัตกรรมเทปประกบต่อ และผลิตภัณฑ์สำหรับการพิมพ์หนังสือพิมพ์ การพิมพ์แบบอบแห้ง และการพิมพ์โดยใช้แม่พิมพ์ที่อุ้มหมึกเทคโนโลยี & แนวโน้ม