นโยบายคุกกี้

มีการใช้ "คุกกี้" บนเว็บไซต์ คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็ก ที่เก็บบันทึกโดยเบราว์เซอร์ของคุณไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุกกี้ของ tesa

ชื่อ คำบรรยายลักษณะ อายุการใช้งาน ประเภทคุกกี้
PHPSESSION เก็บบันทึกช่วงเวลาสื่อสารของผู้ใช้ เพื่อให้ได้รับข้อมูลทางด้านเซิร์ฟเวอร์ระหว่างการร้องขอเอกเทศแต่ละครั้ง ช่วงเวลาสื่อสาร ประเภท 1
eu-cookie บันทึกการที่ผู้ใช้ดูคำปรึกษาแนะนำของ EUCookie 10 ปี ประเภท 2
ประวัติการค้นหา คุกกี้นี้เก็บบันทึกการสอบถามในการค้นหาเว็บไซต์ เพื่อแสดงคำศัพท์ที่ค้นหาครั้งสุดท้าย เมื่อเครื่องจักรค้นหาถูกเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 30 วัน ประเภท 2
press-cart-... ในพื้นที่สือ: บันทึก IDs ของสื่อที่ทำเครื่องหมายไว้สำหรับการดาวน์โดยผู้ใช้ ช่วงเวลาสื่อสาร ประเภท 1

Google Analytics

ชื่อ คำบรรยายลักษณะ อายุการใช้งาน ประเภทคุกกี้
_ga  Google Analytics เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และแอปของ Google ซึ่งทำให้ปฏิกิริยาความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้ใช้และทรัพยากรที่เสนอให้มีความโปร่งใสสำหรับเว็บไซต์และเจ้าของแอป Google Analytics อาจใช้คุกกี้บางอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และส่งสถิติการใช้เว็บไซต์ต่อไป โดยไม่มีการเก็บรวบรวมสารสนเทศซึ่งจะทำให้ Google สามารถระบุตัวตนส่วนตัวของผู้ใช้ได้แต่อย่างไร คุกกี้ Google Analytics ที่สำคัญที่สุดเรียกว่า "_ga"  2 ปี ประเภท 3,4
_utma
_utmb
_utmc
_utmz
คุกกี้เหล่านี้มีไว้เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลในเรื่องที่ว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ท้องถิ่นของ tesa อย่างไร tesa ใช้สารสนเทศนี้ในการสร้้างรายงานและปรับปรุงเว็บไซต์ท้องถิ่นให้ดีขึ้น คุกกี้นี้เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลอย่างไม่เปิดเผยชื่อที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้เยี่ยมชมมาเข้าสู่เว็บไซต์ท้องถิ่นจากเว็บไซต์ใด และเข้ามาเยี่ยมชมหน้าใดบ้าง 2 ปี
30 นาที
สิ้นสุดการเยี่ยมชม
2 ปี
ประเภท 3,4
_gat_1  Google Analytics1  10 นาที  ประเภท 3,4
_gali  Google Analytics1  - ประเภท 3,4
_dc_gtm_1  Google Tag Manager 10 นาที  ประเภท 3,4

YouTube

ชื่อ คำบรรยายลักษณะ อายุการใช้งาน ประเภทคุกกี้
PREF
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
ACTIVITY
_utma
_utmz
dkv
tesa ประสานวีดีโอ YouTube เข้ามาเป็นครั้งคราว การใช้คุกกี้โดย YouTube นั้นได้รับการควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูบของ Google หากต้องการทราบรายละเอียดคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาดูที่ นโยบายของ Cookie-Youtube . 2 ปี
8 เดือน
ช่วงเวลาสื่อสาร
ช่วงเวลาสื่อสาร
2 ปี
6 เดือน
60 วัน
ประเภท 3,4

ประเภทคุกกี้

ประเภท 1 คุกกี้ที่จำเป็นต้องใช้อย่างยิ่ง คุกกี้เหล่านี้จำเป็นต้องใช้อย่างยิ่งเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่ ถ้าไม่มีคุกกี้เหล่านี้แล้ว จะไม่สามารถจัดหาบริการอย่างเช่นการกำหนดโครงแบบยานพาหนะให้ได้
ประเภท 2 FunctionalCookies คุกกี้ฟังก์ชันเหล่านี้ทำให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกมากขึ้นและมีประสิทธิภาพดีขึ้น และจัดให้ทำฟังก์ชันต่าง ๆ ได้หลายหลาก ตัวอย่างเช่น สามารถเก็บบันทึกการตั้งภาษาไว้ในคุกกี้สำหรับฟังก์ชันได้
ประเภท 3 PerformanceCookies คุกกี้สมรรถนะเหล่านี้เก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุกกี้สมรรถนะช่วย tesa อย่างเช่น ในการระบุองค์ประกอบยอดนิยมของข้อเสนอทางอินเทอร์เน็ตของ tesa ซึ่งทำให้ tesa สามารถจัดทำเว็บไซต์ให้ใกล้เคียงกับความต้องการของคุณเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการปรับปรุงข้อเสนอของ tesa ให้แก่คุณให้ดีขึ้น คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะเจาะจงของบุคคล
ประเภท 4 คุกกี้ของภาคีที่สาม คุกกี้เหล่านี้ได้รับการจัดตั้งโดยภาคีที่สาม เช่น เครือข่ายสังคม มีการใช้คุกกี้เหล่านี้แบบขั้นต้นเพื่อประสานเนื้อหาสื่อสังคมเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา อย่างเช่น social plug-ins หากต้องการทราบรายละเอียดเรื่องที่ว่า tesa ใช้ social plugins อย่างไร กรุณาดูที่บท Social Plugins ของ คำแถลงเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว