ลูกจ้าง

สมาชิกภาพ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเทปกาว เราเห็นว่าเป็นเป้าประสงค์ของเราที่จะร่วมกับผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ จากวงการอุตสาหกรรม ในการสร้างรูปแบบมาตรฐานด้านเทคนิค แนวโน้มทางการตลาด และกฎระเบียบทางกฎหมายอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้น เราจึงเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปนี้Afera

tesa เป็นสมาชิกของ Afera - สมาคมเทปกาวแห่งยุโรป ผู้ที่เป็นสมาชิก ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้จัดส่งวัตถุดิบและเครื่องจักร ผู้แปรรูป (เช่น ผู้พิมพ์ ผู้กรีดเฉือน ผู้ตัด และผู้ทำแผ่นบางของเทปกาว) และองค์กรเทปภายในประเทศ
tesa เป็นสมาชิกของ Afera

Afera เป็นสมาคมเทปกาวแห่งยุโรป สมาคมพาณิชย์ที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของธุรกิจและองค์กรที่เป็นที่หนึ่งในชั้นภายในห่วงโซ่แห่งคุณค่าเทปกาว ผู้ที่เป็นสมาชิก ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้จัดส่งวัตถุดิบและเครื่องจักร ผู้แปรรูป (เช่น ผู้พิมพ์ ผู้กรีดเฉือน ผู้ตัด และผู้ทำแผ่นบางของเทปกาว) และองค์กรเทปภายในประเทศ ด้วยประสบการณ์มากกว่าห้าสิบปีในการทำงานเป็นกระบอกเสียงของอุตสาหกรรมเทปกาวยุโรป Afera ทุ่มเทให้กับฐานสมาชิกที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในการจัดทำเครือข่าย และการจัดงานด้านการศึกษา โครงการกำหนดมาตรฐานให้แก่วิธีทดสอบแห่งยุโรปและนานาชาติ และแหล่งทรัพยากรข้อมูลและสารสนเทศด้านเทคนิคและการตลาด Afera ยังเป็นผู้นำในการส่งเสริมเทปกาวเหนือระบบติดยึดเชิงกลและกาวเปียกแบบดั้งเดิม ในฐานะเป็นวิธีแก้ปัญหาในด้านการยึดเหนี่ยวและตรึงติดแนวใหม่ให้แก่นักออกแบบ วิศวกร และผู้ผลิตในวงการอุตสาหกรรมทุกประเภทเท่าที่จะนึกได้

เพิ่มเติม

ข้อตกลงโลก

ตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา tesa เป็นภาคีของข้อตกลงโลก
tesa สนับสนุน ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

ในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาตินั้น เราเชื่อความเป็นไปได้ที่จะสร้างเศรษฐกิจโลกแบบยั่งยืนและเป็นผลดีต่อส่วนรวม เพื่อให้คุณประโยชน์ที่คงอยู่ยาวนานแก่มวลชน ชุมชน และตลาด นั่นคือ วิสัยทัศน์ของเรา
เพื่อทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติช่วยบรรดาบริษัทให้:

  • ทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โดยปรับแนวกลยุทธ์และการปฏิบัติงานตามหลัก สิบ ประการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต
  • ดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสำหรับสังคมในวงกว้าง เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่กำลังจะมาถึง โดยเน้นในเรื่องความร่วมมือและนวัตกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงโลก

เพิ่มเติม

IVK

สมาคมสารยึดติดแห่งเยอรมัน เป็นสมาคมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเมื่อพิจารณาถึงยอดรวมการบริการที่กว้างขวางแล้ว ในเวลาเดียวกันยังเป็นองค์กรระดับชาติชั้นนำของโลกในสาขาเทคโนโลยีการยึดเหนี่ยวด้วยสารยึดติด
tesa เป็นสมาชิกของ IVK

สมาคมสารยึดติดแห่งเยอรมัน (German Adhesives Association) ปกป้องผลประโยชน์ด้านเทคนิค การเมือง และเศรษฐกิจของผู้ผลิตสารยึดติด วัตถุดิบ และเทป รวมทั้งพันธมิตรของระบบที่สำคัญ และสถาบันวิชาการแห่งเยอรมันจำนวนกว่า 120 ราย
สมาคมสารยึดติดแห่งเยอรมัน เป็นสมาคมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเมื่อพิจารณาถึงยอดรวมการบริการที่กว้างขวางแล้ว ในเวลาเดียวกันยังเป็นองค์กรระดับชาติชั้นนำของโลกในสาขาเทคโนโลยีการยึดเหนี่ยวด้วยสารยึดติด
อุตสาหกรรมของเยอรมันในสาขาสารติดยึด สารยาอุดกันรั่ว และเทป ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยวิสาหกิจขนาดย่อมและกลาง มีอัตราหมุนเวียนการซื้อขายต่อปีมากกว่า 3,500 ล้านยูโร การใช้เทคโนโลยีการยึดเหนี่ยวด้วยสารยึดติดที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมเกือบทุกสาขาสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งคิดว่าจะมากกว่า 370,000 ล้านยูโร

PSTC

สภาเทปที่ไวต่อแรงกด (Pressure Sensitive Tape Council (PSTC)) เป็นสมาคมพาณิชย์แห่งอเมริกาเหนือที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร และมีอายุ 60 ปี ก่อตั้งขึ้นสำหรับผู้ผลิตเทปและผู้จัดส่งในเครืออุตสาหกรรมนี้ เพื่อช่วยเหลือการอุตสาหกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์เทปกาวที่ไวต่อแรงกดที่มีคุณภาพสูงในท้องตลาดโลก
tesa เป็นสมาชิกของ PSTC

สภาเทปที่ไวต่อแรงกด (Pressure Sensitive Tape Council (PSTC)) เป็นสมาคมพาณิชย์แห่งอเมริกาเหนือที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร และมีอายุ 60 ปี ก่อตั้งขึ้นสำหรับผู้ผลิตเทปและผู้จัดส่งในเครืออุตสาหกรรมนี้ เพื่อช่วยเหลือการอุตสาหกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์เทปกาวที่ไวต่อแรงกดที่มีคุณภาพสูงในท้องตลาดโลก
PSTC ให้การศึกษาและการฝึกอบรม ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้แก่ EPA (สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบเรื่องอากาศ OSHA (คณะกรรมการบริหารงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการประกอบอาชีพ) ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎระเบียบเรื่องการจ้างงาน และ ASTM (องค์กรทดสอบและวัสดุแห่งอเมริกา) กับองค์กรพาณิชย์ทั่วโลกอื่น ๆ เพื่อจัดวิธีทดสอบให้ประสานกัน PSTC เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในเรื่องวิธีทดสอบเทป ประกันประสิทธิภาพในเรื่องการควบคุมคุณภาพของเทปกาว PSTC ยังควบคุมดูแลกิจกรรมด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และสนับสนุนหลักปฏิบัติในการผลิตที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ ด้วยโครงการ หนังสือรับรองสำหรับผู้ผลิตเทปที่มีความรับผิดชอบ

เพิ่มเติม