ความยั่งยืนมากขึ้น นวัตกรรมมากขึ้น

วาระความยั่งยืนใหม่ของเรา

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเทปกาว บริษัท tesa สามารถบรรลุผลเป้าหมายต่าง ๆ ที่ยิ่งใหญ่ ในขณะเดียวกันยังแบกรับภาระความรับผิดชอบอย่างมาก

ความยั่งยืนมีความหมายกับเราอย่างไร

เรามองความยั่งยืนเสมือนเป็นโอกาสแรกและสำคัญที่สุด ความยั่งยืนท้าทายให้เราต้องคิดเพื่อที่จะก้าวล้ำนำหน้าเสมอ และต้องไม่ยึดติดอยู่เพียงแค่สถานภาพปัจจุบัน ตัวอย่างที่ชัดเจนที่อธิบายให้เห็นในส่วนนี้ก็คือผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของเรา จากมุมมองทัศนคติของเรา เรามองว่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่เป็นการผนวกเอาคุณภาพและประสิทธิภาพระดับสูงสุดรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วยปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อระบบนิเวศวิทยาในปริมาณต่ำ เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีผลกระทบเชิงลบเพียงเล็กน้อยเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อปัญหาความท้าทายต่าง ๆ ของโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความขาดแคลนในทรัพยากร เราได้นำมาตรการต่าง ๆ มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของเราอย่างต่อเนื่อง สู่การสัมฤทธิ์ผลในจุดประสงค์ด้านความยั่งยืนของเรา ยกตัวอย่าง หนึ่งในเป้าหมายของเราก็คือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี 2050 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว เราจึงเลือกใช้พลังงานทดแทนและกำลังทำการทดสอบวัสดุทางเลือกต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าของเรา

เราพึ่งพาแนวคิดและความเชี่ยวชาญของบุคลากรของเราด้วยเช่นกัน นี่คือเหตุผลว่าทำไม tesa จึงกำลังทำทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีสุขอนามัย และน่าดึงดูดใจ พร้อมทั้งเพื่อสร้างพื้นที่การเปิดรับนวัตกรรม

tesa มีพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 100 ประเทศและเครือข่ายการผลิตกำลังขยายตัวครอบคลุมเกือบทุกทวีป เนื่องจากการให้บริการที่กว้างขวางของเรา เรายังให้ความสนใจกับบุคคลที่ทำงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทของเรา โดยการทำให้มั่นใจได้ในสภาวะการทำงานที่เป็นธรรมและการยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชน

วาระความยั่งยืนของ tesa

วาระความยั่งยืนวาระใหม่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราและครอบคลุมสามขอบเขต ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ลูกค้า และสังคม พร้อมทั้งขอบเขตที่มุ่งเน้นเจ็ดประการ เราได้กำหนดเป้าหมายระยะกลางถึงระยะยาวในแต่ละหมวดหมู่

ขอบเขตการมีส่วนร่วมของเรา

For Our Environment
สิ่งแวดล้อม
ประชาคมโลกได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันโดยการจำกัดค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ที่ tesa เราต้องการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้และลดผลลัพธ์ที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้น้อยลง เราได้ดำเนินการสัมฤทธิ์ผลครั้งสำคัญแล้วในระหว่างสองทศวรรษที่ผ่านมา: ยกตัวอย่าง ในฐานะบริษัทแห่งหนึ่ง เราได้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับผลิตภัณฑ์ปลายทางของเราได้ในระดับ 48 เปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งตันของผลิตภัณฑ์สินค้าปลายในปี 2019 เมื่อเทียบกับปี 2001 ในส่วนหนึ่งของวาระความยั่งยืนของเรา ปัจจุบันเรากำหนดเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศใหม่ที่สูงขึ้น ในส่วนหนึ่งของวาระความยั่งยืนของเรา ปัจจุบันเรากำหนดเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศใหม่ที่สูงขึ้น

Our Focus Our Customers
ลูกค้า
ไม่ว่าเราจะกำลังพูดคุยเกี่ยวกับผู้บริโภคหรือคู่ค้าภาคอุตสาหกรรมและเชิงการค้าก็ตาม เราต้องการช่วยให้ลูกค้ามีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพันธกิจของเราจึงเป็นการให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง 

For Employees and Society
สังคม
สิ่งที่ทำให้ tesa มีความพิเศษก็คือบุคลากรที่ทำงานที่นี่

เราต้องการเป็นนายจ้างที่ดีสำหรับวันนี้และในอนาคต ซึ่งรวมถึงการทำให้มั่นใจได้ว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา พร้อมด้วยห่วงโซ่อุปทานทั้งมวล สอดคล้องกับมาตรฐานทางนิเวศวิทยา ทางสังคม และจริยธรรม ความมุ่งมั่นที่มีต่อสังคมเป็นสิ่งที่มากกว่าการดำเนินธุรกิจในแต่ละวันของเรา: เราส่งเสริมโครงการด้านการศึกษาต่าง ๆ แบบเชิงรุกเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคตและคนรุ่นใหม่ 

เป้าหมายมากมายที่ต้องบรรลุผลภายในปี 2025

ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของวาระความยั่งยืนนี้ เราได้รับเอาเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่เราต้องการบรรลุผลภายในปี 2025 ปัจจุบันเรากำลังกำหนดเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นและบันทึกตัวเลขสถิติที่ชัดเจนเพื่อวัดค่าความก้าวหน้าของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ล่าสุดที่นี่ และในรายงานความยั่งยืนของ tesa

เป้าหมายสำคัญสำหรับห้าปีข้างหน้า:

  1. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานลงในระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ (ขอบเขตที่ 1 และ 2) เมื่อเทียบกับปี 2018
  2. เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์สินค้าแบบยั่งยืนให้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและทำให้บรรจุภัณฑ์มีความยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต
  3. อัตราการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานเป็นศูนย์ พร้อมด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

tesa และเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals)

เป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน 17 ประการ (SDG) ของสหประชาชาติใช้เป็นบรรทัดฐานสำคัญสำหรับการทำงานด้านความยั่งยืนของ tesa เป้าหมายเหล่านี้ช่วยให้เราปรับการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวาระระดับสากล และด้วยเหตุนี้จึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาแบบยั่งยืนมากขึ้น 

tesa and the UN Sustainable Development Goals

เป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development Goals) คืออะไร?

เป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน 17 ประการทำให้เกิดแนวคิดหลักของ “วาระแห่งปี 2030” – แผนปฏิบัติการระดับโลกสำหรับการพัฒนาแบบยั่งยืน รัฐบาลและประเทศต่าง ๆ จำนวน 193 ประเทศได้รับเอาเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนมาใช้ในเดือนกันยายน 2015 ณ การประชุมสุดยอดของสหประชาชาติในกรุงนิวยอร์ก นอกจากการเข้าร่วมทางการเมืองและประชาสังคมแล้ว บริษัทต่าง ๆ ยังได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมในการปรับใช้เป้าหมายต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย

มาตรการต่าง ๆ ของเราสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา SDG ในสิ่งต่อไปนี้:

  • ความเสมอภาคทางเพศ
  • พลังงานที่สะอาดและราคาไม่แพง
  • การทำงานเหมาะสมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
  • การบริโภคและการผลิตที่รับผิดชอบ
  • ความสงบ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
SDG Englisch
Sustainability-Governance

ความยั่งยืนภายใน tesa

เราได้ฝังความยั่งยืนเข้าไปในกระบวนการทำงานและแบบจำลองทางธุรกิจของเราไว้อย่างมั่นคงถาวร นอกจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เรายังได้จัดตั้งโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องและกำหนดความรับผิดชอบให้เป็นภารกิจแบบข้ามสายงานภายในกลุ่มบริษัทด้วย

คณะกรรมการความยั่งยืน (Sustainability Committee) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมด้านความยั่งยืนของเราและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ

คณะกรรมการฯ จะประชุมพบปะทุกไตรมาส ซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการจากฝ่ายต่าง ๆ และมีสมาชิกคณะกรรมการผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการความยั่งยืน

ฝ่ายความยั่งยืน (Sustainability Department) ดูแลในส่วนการวางแผนและประสานงานสำหรับโครงการริเริ่มต่าง ๆ ของเรา ในขณะที่แผนก ภูมิภาค และพันธมิตรอื่น ๆ จะมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการปรับใช้มาตรการต่าง ๆ

ความรับผิดชอบมาควบคู่ความไว้วางใจ

เราต้องการทุกคนที่ทำงานให้กับเรา – ทั้งพนักงานและคู่ค้าธุรกิจ – ให้มองเราว่าเป็นผู้ที่สามารถพึ่งพาและไว้วางใจได้ หลักพื้นฐานสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงปรับใช้ระบบการจัดการการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ระบบนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงาน ผู้จัดการ และคณะกรรมการทั้งหมดของ tesa ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและนโยบายบริษัทที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ จรรยาบรรณของ tesa ยังมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับด้วยเช่นกัน ซึ่งอิงตามหลักการของ UN Global Compact จำนวนสิบประการและทำหน้าที่เป็นหลักจรรยาบรรณที่สำคัญสำหรับบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ tesa

Welt-illustration_201027_V5

Our Commitment to Sustainability
ความยั่งยืน
ความมุ่งมั่นของเราเพื่อความยั่งยืน
เพิ่มเติม
Our Focus Our Customers
ลูกค้า
การมุ่งเน้นของเรา - ลูกค้าของเรา
เพิ่มเติม
For Our Environment
สิ่งแวดล้อม
การปกป้องสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติม
For Employees and Society
สังคม
ดูแลใส่ใจพนักงานและสังคม
เพิ่มเติม
โลกกำลังร้อนขึ้น
ความยั่งยืน
Business Ambition for 1.5°C - เราต้องมีส่วนร่วม!
เพิ่มเติม