นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำแถลงเรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำแถลงเรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีความประสงค์ที่จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การประมวลผล และการใช้ประโยชน์ (ภายหลังจะเรียกว่า “ใช้”) ข้อมูลส่วนบุคคล ดู ภาค 8 ที่กล่าวถึงเรื่องที่คุณสามารถตอบปฏิเสธการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณได้อย่างไรตามกฎหมายว่าด้วยความลับส่วนตัวที่มีผลใช้ได้

ชื่อ และ ที่อยู่ ของหน่่วยงานที่รับผิดชอบ

1. เนื้อหาของข้อมูลความเป็นส่วนตัว

เนื้อหาของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลคือข้อมูลส่วนตัว ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของรัฐบาล ข้อมูลส่วนบุคคลคือการเปิดเผยข้อมูลใดๆส่วนบุคคลหรือสถานการณ์แวดล้อมที่ระบุหรือระบุตัวบุคคล รวมถึงชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลที่อาจใช้ได้เช่นกัน เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ

2. วัตถุประสงค์ของการรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูล:
tesa SE รวบรวม ประมวลผล และใช้ประโยชน์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้มีความจำเป็นสำหรับการจัดเตรียม การจัดการ หรือการยกเลิกธุรกรรมหรือความสัมพันธ์ที่คล้ายกับธุรกรรมที่ดำเนินการกับคุณ และ/หรือ สำหรับการใช้บริการ เราทำให้คุณ ความสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้นราวกับว่าคุณติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเมื่อคุณใช้ระบบเอกซ์ทราเน็ตเพื่อเข้าสู่ระบบในฐานะลูกค้า ในกรณีนี้ tesa จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประมวลผลคำถามของคุณในแต่ละประเด็น

 3. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและการวิจัยทางการตลาด:

ถ้าคุณให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการโฆษณาและการวิจัยตลาดได้ tesa จะใช้ข้อมูลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ที่คุณให้ความยินยอมนี้ (เช่น จดหมายข่าว) จนกว่าคุณจะเพิกถอนความตกลงยินยอมนี้ – ดู ข้อ 8 ซึ่งหมายความว่า tesa สามารถติดต่อคุณได้ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในคำแสดงความยินยอม (อีเมล โทรศัพท์ ไปรษณีย์ปกติ ฯลฯ) และส่งข้อมูลข่าวสาร และการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของเราบนพื้นฐานการวิเคราะห์ลักษณะปฏิบัติในการซื้อและการคลิกที่คุณได้ทำในแต่ละครั้งบนเว็ตไซต์ของเราเพื่อปรับปรุงวัตถุประสงค์นี้ให้ดีขึ้น
ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการโฆษณาและการวิจัยตลาดนี้ ต้องอนุญาตให้อย่างชัดเจน เช่น ด้วยการทำเครื่องหมายที่ช่องกรอกที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา และ/หรือ การวิจัยตลาดอีกต่อไป คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ทุกเวลา การดำเนินการในเรื่องนี้ ได้สรุปขั้นตอนกระบวนการไว้ที่นี่ [ลิงค์ไปที่ข้อ 8 ด้านล่าง (การเพิกถอน)]"
 

4. ผู้รับหรือกลุ่มผู้รับ ที่อาจเปิดเผยข้อมูลนี้ให้ทราบได้:

เพื่อความจำเป็นในการประมวลผลคำถามของคุณ อาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บริษัทในเครือของ tesa group หรือผู้ให้บริการภายนอกองค์กร ซึ่งทำหน้าที่ในนามของ tesa เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ตัวอย่างของผู้จัดหาบริการดังกล่าวที่มีภาระผูกพันที่ต้องทำตามคำสั่งของ tesa คือ ผู้ให้บริการกระจายจดหมายข่าว tesa ขอประกันว่าผู้ให้บริการภายนอกองค์กรเหล่านี้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับ ตามคำแถลงเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขข้อเรียกร้องทางกฎหมายในการควบคุมการประมวลผลข้อมูลตามข้อตกลงเท่านั้น
tesa ส่งเสริมการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของคุณตลอดเวลา และจะไม่เปิดเผยให้แก่ภาคีที่สามที่ไม่ปฏิบัติงานในนามของ tesa เว้นแต่ว่าคุณให้ความยินยอมอนุญาตให้เปิดเผยได้ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ tesa มีสิทธิ์ทำได้ตามกฎหมาย หรือกฎหมายเรียกร้องให้ทำเช่นนั้น
 

5. การใช้คุกกี้

มีการใช้ "คุกกี้" บนเว็บไซต์ คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็ก ที่เก็บบันทึกโดยเบราว์เซอร์ของคุณไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณa. คุกกี้สำหรับปรับปรุงการใช้งานของเว็บไซต์ได้ดีขึ้น
เหตุผลหนึ่งที่ tesa ใช้งานคุกกี้ คือ เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าใช้เว็บไซต์ได้อย่างไร เพื่อส่งเสริมการดึงดูดความสนใจ เนื้อหาสาระ และช่วยให้สามารถใช้งานได้ คุกกี้ช่วย tesa เช่น ในเรื่องการระบุว่ามีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทหน้าใด และเนื้อหาสาระใดที่ผู้ใช้สนใจ เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ tesa จึงใช้คุกกี้ประเภท flash และคุกกี้ที่ปรับเวลาการโหลดให้เหมาะที่สุด คุกกี้ที่เรียกว่า "first-party cookies" นี้จะบันทึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนครั้งที่มีการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์หนึ่ง จำนวนหน้าเว็บไซต์ที่มีการเปิดดู และจำนวนเวลาที่ใช้บนหน้าเว็บไซต์ของ tesa และลำดับของหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม คำค้นหาซึ่งนำคุณไปสู่เว็บไซต์ของ tesa และเข้าสู่เว็บไซต์จากประเทศ ภูมิภาคใด และอาจรวมถึงเมืองใดก็ได้ ระบบปฏิบัติการ และอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้ การตั้งภาษาของคุณ และมีการเข้าถึงเว็บไซต์ของ tesa ด้วยอุปกรณ์พกพาบ่อยเพียงไร tesa ยังบันทึกการเคลื่อนที่ของเมาส์ คลิก และการเลื่อนหน้าจอด้วย เพื่อค้นหาว่าขอบเขตเว็บไซต์ใดของบริษัทที่ผู้เข้าชมสนใจเป็นพิเศษ ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณที่ส่งผ่านมาเพราะเหตุผลทางเทคนิคนั้น จะถูกทำให้เป็นนิรนามโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุถึงตัวคุณได้
ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ที่ได้รับการลงทะเบียน คุณมีทางเลือกที่จะลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ tesa โดยใช้ข้อมูลลงทะเบียนของคุณ เช่น "logging in" ในกรณีนี้ tesa ยังใช้คุกกี้ที่ระบุว่าคุณเป็นลูกค้าลงทะเบียนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทซ้ำหลายครั้ง ภายในระยะเวลา 28 วัน และอนุญาตให้คุณยังคงสถานะล็อกอินอยู่
ในระหว่างที่คุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ tesa ครั้งแรก จะมีข้อความผุดขึ้น (popup) ให้เห็นที่ขอบด้านบนของจอภาพ และขอให้คุณยืนยันว่าคุณตกลงให้มีการใช้คุกกี้หรือไม่ คุณสามารถตกลงเห็นด้วยโดยใช้ปุ่มที่จัดไว้ให้ ถ้าคุณเปลี่ยนใจในภายหลัง คุณเพียงแค่ลบคุกกี้ทั้งหมดที่เบราว์เซอร์ของคุณเก็บบันทึกไว้b. คุกกี้สำหรับการโฆษณาทางออนไลน์บนพื้นฐานของการใช้
tesa ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ผ่านทางคุกกี้ เพื่อแสดงการโฆษณาที่เจาะจงสำหรับผลิตภัณฑ์ของ tesa บางรายการบนเว็บไซต์ของ tesa โดยที่ tesa เชื่อว่าคุณจะได้รับประโยชน์ในเรื่องนี้ในฐานะผู้ใช้ เพราะว่า tesa แสดงแถบพาดหัวหรือเนื้อหาสาระเพื่อการโฆษณาบนพื้นฐานของพฤติการณ์ท่องอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่เข้ากับความสนใจของคุณ ลดการโฆษณาแบบสุ่ม และลดการแสดงเนื้อหาสาระที่คุณอาจสนใจน้อยกว่า c. จะป้องกันการเก็บบันทึก "คุกกี้" ไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ และจะลบทิ้งคุกกี้เหล่านี้ได้อย่างไร
คุณสามารถกำหนดโครงแบบอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณให้ป้องกันคุกกี้จากการถูกเก็บบันทึกไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ หรือให้ถามทุกครั้งได้ว่าคุณตกลงที่จะให้ใส่คุกกี้เหล่านั้นเข้ามาหรือไม่ คุณสามารถลบคุกกี้ที่ใส่เข้ามาได้ทุกเวลาเช่นเดียวกัน ค้นหาคำแนะนำในวิธีใช้เบราว์เซอร์ของคุณเพื่ออ่านรายละเอียดดูว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างไร คำอธิบายพร้อมด้วยรูปประกอบ มีให้ใช้ได้สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ Firefox, Microsoft Internet Explorer และ Google Chrome ทางลิงค์นี้: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2. ถ้าคุณไม่ยอมรับการเก็บบันทึกคุกกี้ การปฏิบัติงานที่เราเสนอให้นี้อาจบกพร่องได้
 

คุกกี้ของบุคคลที่สาม ที่ tesa ใช้

(1) Google Analytics
เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่จัดเสนอให้โดย Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") Google Analytics ใช้ "คุกกี้” รูปแบบพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลตัวอักษรที่เก็บบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณที่อนุญาตให้มีการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของคุณ สารสนเทศที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ โดยปกติแล้วจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ ของ Google ในสหรัฐฯ และเก็บบันทึกไว้ tesa ใคร่ขอชี้แจงให้ทราบว่ารหัส "gat._anonymizeIp();" ได้ถูกเพิ่มเข้าสู่ Google Analytics บนเว็บไซต์นี้ด้วย เพื่อประกันการบันทึกที่อยู่ IP โดยไม่ระบุชื่อ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า “IP masking") การทำให้ IP เป็นนิรนามโดย Google บนเว็บไซต์นี้ จะตัดที่อยู่ IP ของคุณออกที่ภายในอาณาเขต EU และ EEC แล้ว เฉพาะในกรณียกเว้นเท่านั้นที่ที่อยู่ IP ฉบับเต็มจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ ของ Google ในสหรัฐฯ ก่อนแล้วจึงนำไปตัดออกที่นั่น
Google จะใช้สารสนเทศนี้ในนามของเราเพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของคุณ เรียบเรียงรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ และจัดหาเว็บไซต์อื่นและบริการที่สัมพันธ์กับการใช้อินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ ที่อยู่ IP ที่ส่งมาโดยเบราว์เซอร์ของคุณในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Google Analytics จะไม่ถูกนำไปรวมเข้าด้วยกันกับข้อมูลอื่นของ Google คุณสามารถปฏิเสธการเก็บบันทึกของคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนค่าตั้งเบราว์เซอร์ให้เป็นไปตามที่คุณต้องการ ดู ข้อ 7. c. ข้างต้น อีกทั้งคุณสามารถป้องกันข้อมูลที่บันทึกไว้และสร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ (รวมทั้งที่อยู่ IP ของคุณ) จากการถูกส่งไปให้แก่ Google และป้องกันการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Google ได้ ด้วยการดาวน์โหลดและติดตั้ง browser plugin ซึ่งมีให้ใช้ได้ทางลิงค์ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเงื่อนไขการใช้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล สามารถดูได้ที่ http://www.google.com/analytics/terms/de.html หรือที่ http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

(2) Google Adwords
เว็บไซต์นี้ใช้ Google AdWords ซึ่งเป็นบริการเพื่อการวิเคราะห์บริการหนึ่งของ Google และมีการติดตามการแปลงผันในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Google AdWords ด้วยเช่นเดียวกัน Google AdWords ใส่คุกกี้ติดตามการแปลงผันลงสู่ฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ (ที่เรียกว่า "คุกกี้แปลงผัน (conversion cookie)") เมื่อไรก็ตามที่คุณคลิกที่ ad ที่จัดให้โดย Google คุกกี้เหล่านี้จะไม่มีผลใช้ได้หลัง 30 วัน และไม่ได้ใช้เพื่อระบุตัวบุคคล ถ้าคุณเข้าเยี่ยมชมหน้าพิเศษใดของเว็บไซต์ของเรา Google และ tesa สามารถติดตามได้ว่ามีการนำต่อไปที่หน้านั้นหรือไม่โดยการคลิกบน ad หนึ่ง
ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้คุกกี้แปลงผันนี้จะนำไปใช้สำหรับรายงานด้านสถิติสำหรับลูกค้าของ AdWords ที่ใช้การติดตามการแปลงผัน สถิตินี้บอกเราให้ทราบถึงจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดซึ่งได้คลิกบน ad ที่ Google ได้จัดส่งมาให้ และเปิดหน้าเว็บที่มีป้ายระบุการติดตามการแปลงผัน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ได้รับสารสนเทศใดที่ยอมให้ระบุถึงตัวผู้ใช้ได้ เราไม่สามารถอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับมาข้ามเขตไปยังผู้ใช้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะได้
นอกจากการติดตามการแปลงผันแล้ว tesa ยังใช้การทำงานของฟังก์ชันต่อไปนี้ด้วย

  • การทำตลาดเพื่อย้ำความสนใจ
  • ผู้ชมที่มีความสนใจร่วมกัน
  • ผู้ชมที่กำหนดว่าเป็นผู้ใช้ที่มีความสนใจร่วมกัน
  • ผู้ชมที่มีความตั้งใจซื้อ
  • ผู้ชมที่คล้ายคลึงกัน 1 การตั้งเป้าเชิงประชากรศาสตร์และภูมิศาสตร์
ฟังก์ชัน การทำตลาดเพื่อย้ำความสนใจ ของ Google อนุญาตให้ tesa ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ tesa มาก่อนโดยการแสดงการโฆษณาให้แก่ผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแล้ว AdWords ยังกำหนดด้วยว่ามีความสนใจอะไรร่วมกัน และคุณสมบัติพิเศษที่มีส่วนร่วมกันระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์ของ tesa บนพื้นฐานพฤติการณ์ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ใน Google Display Network ในช่วงเวลา 30 วันสุดท้ายที่ผ่านมา และอาศัยข้อมูลจากเครื่องจักรค้นหาข้อมูลในบริบท จากนั้นบนพื้นฐานของสารสนเทศนี้ AdWords จะค้นพบลูกค้าใหม่ในอนาคตให้แก่ตลาดซึ่งมีความสนใจและคุณลักษณะพิเศษที่้คล้ายคลึงกับของผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา การทำตลาดเพื่อย้ำความสนใจที่เจาะจงผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเกิดขึ้นด้วยการใช้คุกกี้ที่ร่วมกับคุกกี้ Google Analytics และ Google DoubleClick
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่สัมพันธ์กับ Google AdWords ที่จัดให้ไว้นั้น เข้าไปดูได้ทางลิงค์นี้: http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

(3) Google Double Click
tesa ใช้ฟังก์ชัน Google DoubleClick บนเว็บไซต์ของเราเพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ และทำให้ Google และผู้โฆษณารายอื่นๆ ที่ประสานงานกับ DoubleClick สามารถแสดงการโฆษณาที่สัมพันธ์กับผู้ใช้ให้คุณได้ เพื่อจุดประสงค์นี้ จึงมีการใส่คุกกี้ลงไปบนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้นี้จะกำหนดหมายเลขประจำตัวให้แก่เบราว์เซอร์ของคุณให้เป็นนามแฝง และเก็บรวมรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาที่ปรากฏขึ้นในเบราว์เซอร์ของคุณ และจะเปิดการโฆษณาในทำนองนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้นี้ โดยทั่วไปแล้วจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google ในสหรัฐฯ และเก็บบันทึกไว้ที่นั่น หมวดต่างๆ ที่ตรงกับประเด็นความสนใจ จะถูกกำหนดให้แก่เบราว์เซอร์ของคุณบนพื้นฐานรายละเอียดข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานี้ หมวดเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการส่งการโฆษณาให้โดยจัดตามพื้นฐานความสนใจ
นอกจากการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณยังสามารถใช้ browser plug-in ได้เช่นเดียวกัน เพื่อปิดคุกกี้ DoubleClick ไม่ให้ทำงานได้ตลอดไป ด้วย plug-in การตั้งค่า opt-out ของคุณยังคงอยู่ที่เดิมสำหรับเบราว์เซอร์นั้นต่อไปอีก แม้ว่าคุณลบคุกกี้ทั้งหมดออกไปแล้วก็ตาม คุณสามารถหา browser plug-in สำหรับปิดการทำงานได้ตลอดไปได้ที่นี่: Https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

ในการใช้เว็บไซต์ของเรา คุณตกลงยินยอมให้ใส่คุกกี้ DoubleClick เข้ามาได้ ด้วยเหตุนี้จึงตกลงยินยอมให้เก็บรวบรวม เก็บบันทึก และใช้ข้อมูลการใช้สำหรับจุดประสงค์ดังที่ได้แจ้งไว้ และในลักษณะที่ได้กล่าวไว้โดยสังเขปข้างต้น คุณยังตกลงยินยอมให้เก็บบันทึกข้อมูลของคุณไว้ในคุกกี้หลังจากช่วงเวลาการสื่อสารทางเบราว์เซอร์สิ้นสุดลงแล้ว และใช้เป็นข้ออ้างอิงต่อไปได้อีก เช่น ในระหว่างการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งถัดไปของคุณ ความตกลงยินยอมนี้ สามารถเพิกถอนได้ทุกเวลาโดยไม่มีผลย้อนหลัง โดยการลบคุกกี้ DoubleClick และเรียกการยับยั้งไม่ให้ทำงานกลับคืนมาอย่างถาวร
 

6. Social plugins


เว็บไซต์ของเราใช้ "social plugins” เช่น ปลั๊กอิน สำหรับเครือข่ายสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมทั้งปุ่ม "Share" ของ Facebook เว็บไซต์ facebook.com ดำเนินการโดย Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ผู้ที่รับผิดชอบสำหรับเว็บไซต์ facebook.de เยอรมัน คือ Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland โดยปกติ ปลั๊กอินแสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยโลโก้ Facebook นอกจาก Facebook แล้ว tesa ยังใช้ปลั๊กอินต่าง ๆ โดย Google+ (provider: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), Twitter (โพรไวเดอร์: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) และ Pinterest (โพรไวเดอร์: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA)
เนื่องจากเหตุผลในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล tesa จึงจงใจไม่เลือกใช้ปลั๊กอินเครือข่ายสังคมโดยตรงบนเว็ตไซต์ของเรา tesa ใช้วิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคที่เป็นทางเลือกอื่นแทน ซึ่งเปิดทางให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะส่งข้อมูลไปให้แก่ผู้ดำเนินการเครือข่ายสังคมหรือไม่ และเมื่อไร ดังนั้น เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จึงไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลโดยอัตโนมัติไปยังเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Google, Twitter หรือ Pinterest เลย เฉพาะเมื่อคุณคลิกปุ่มดังกล่าวด้วยตัวเองเท่านั้น เว็บเบราว์เซอร์ของคุณจึงจะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายสังคมแต่ละแห่งนั้น เช่น คลิกที่ส่วนประกอบ แล้วคลิกที่ไอคอนของเครือข่ายสังคม เป็นการชี้บอกว่าคุณตกลงยินยอมให้เบราว์เซอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายสังคมดังกล่าว และส่งข้อมูลการใช้ไปยังผู้ดำเนินการเครือข่ายนั้น
tesa ไม่มีอิทธิพลต่อลักษณะหรือขอบเขตข้อมูลซึ่งเครือข่ายสังคมสามารถเก็บรวบรวมได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลเรื่องวัตถุประสงค์และขอบเขตของการเก็บรวบรวม การประมวลผลข้อมูลต่อไป และการใช้ข้อมูลโดยเครือข่ายสังคมต่าง ๆ และที่เกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ และการตั้งค่าการกำหนดโครงแบบที่สัมพันธ์กันนั้น กรุณาดูการให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของแต่ละเครือข่ายสังคมที่เกี่ยวข้อง สำหรับ Facebook ดู http://www.facebook.com/about/privacy/ และ http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการใช้ข้อมูลโดย Google+ และ Twitter สามารถดูได้ที่ http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ หรือ http://twitter.com/privacy, และสำหรับ Pinterest ที่ http://about.pinterest.com/privacy/ .

7. รายละเอียดการติดต่อของการยกเลิกข้อมูล
ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คุณมีสิทธิ์ได้รับรายละเอียดฟรีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จัดเก็บไว้ และสามารถแก้ไขและ/หรือลบข้อมูลที่ทิ้งไป
หากคุณต้องการให้แจ้งให้คุณทราบว่าเทซ่าจะต้องเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ หากคุณร้องขอ tesa จะแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยเกี่ยวกับคุณที่เทซ่า หากคุณไม่เห็นด้วยกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณในการใช้ข้อมูลนี้และ / หรือการร้องขอเพื่อจำกัดหรือลบข้อมูลบางส่วน