วิธีแก้ปัญหาด้วยเทปหลายหลากวิธี สามารถนำไปใช้ได้กับการใช้งานต่าง ๆ สำหรับเครื่องพิมพ์อเนกหน้าที่ในขอบเขตอันกว้างขวาง
เทปสำหรับเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์

เทปสำหรับเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์

เราสามารถพบเครื่องพิมพ์อยู่ในแทบทุกบ้าน และในสำนักงานทั่วโลก ความต้องการมีมากกว่าเพียงแค่ พิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาเท่านั้น การออกแบบและคุณลักษณะที่ทันสมัยล้ำยุค เป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง สิ่งนี้ทำให้การผลิตมีความซับซ้อนมากขั้น เทปของเราสามารถปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ประสิทธิภาพจนถึงการปรับปรุงด้านคุณภาพ ขอบเขตผลิตภัณฑ์เทปที่กว้างขวางของเราเสนอวิธีแก้ปัญหาที่กระชับอย่างคุ้มทุนชิ้นส่วนขนาดเล็กได้รับการติดตั้งบนชั้นวัสดุเพื่อปิดรู
การปิดรู

เทปพลาสติก และเทปผ้าใยสังเคราะห์: ชิ้นส่วนขนาดเล็กจำนวนมากทำจากพลาสติกหรือยาง ต้องติดตั้งบนวัสดุเพื่อปิดรู เทปของเรายังเหมาะสำหรับการติดเท้ายางเข้ากับด้านล่างของเครื่องพิมพ์ด้วย

พื้นผิวหน้าได้รับการป้องกันด้วยเทป
การป้องกันพื้นผิวหน้า

เทปปิดคลุมพื้นที่และป้องกันพื้นผิวหน้า ป้องกันกระจก พลาสติก และชิ้นโลหะเคลือบสี เพื่อกันรอยขีดข่วน ฝุ่นละออง และความชำรุดเสียหายอื่นๆ ในระหว่างการประกอบ การขนส่ง และกระบวนการติดตั้ง

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการขนส่ง สามารถใช้เทปในเรื่องนี้ได้
การยึดชิ้นส่วนให้มั่นคงสำหรับการขนส่ง

เทปคาดรัด: เทปนี้จะรับน้ำหนักไว้บางส่วน ดังนั้นแรงกระแทกอย่างหนักจะไม่มีผลต่อชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ จึงหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายได้

ดาวน์โหลด