ตัวผนึกหมึกผงได้รับการป้องกันโดยเทป

ป้องกันตลับหมึก

เทปผ้าใยสังเคราะห์: การป้องกันด้วยตัวปิดผนึกหมึกผง ที่มีการยึดเหนี่ยวสูงกับแผ่นปิด PETตัวผนึกหมึกผงต้องได้รับการป้องกัน เทปผ้าใยสังเคราะห์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานนี้ เพราะยึดเหนี่ยวกับตัวบุรอง PET ได้อย่างแข็งแรง

เทปที่ใช้จะต้องยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับพื้นผิวได้ดีสุด คุณสามารถฉีกออกด้วยมือได้ แต่ก็ทนทานต่อการฉีกขาด นอกจากนั้นแล้ว ยังจำเป็นต้องมีแรงยึดเหนี่ยวสูง ที่มีความต้านทานต่อแรงเฉือนและอุณหภูมิได้ดี

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด