tesa_04651_as_002
เทปผ้าสำหรับใช้งานซ่อมแซมชั่วคราว

เทปผ้าสำหรับใช้งานซ่อมแซมชั่วคราว

เทปผ้าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานซ่อมแซมชั่วคราว สามารถยึดเหนี่ยวกับพื้นผิวหน้าขรุขระ และลอกออกได้รวดเร็วและสะอาดหลังการใช้เทปผ้า

tesa มีชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมเทปกาวผ้าอย่างกว้างขวางเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานมากมายหลายหลาก ทั้งการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ภายในบ้านเรือนและสำนักงาน

เราแบ่งแยกประเภทเทปผ้าออกเป็นหมวดต่าง ๆ บนพื้นฐานของโครงสร้าง คุณลักษณะที่สำคัญของเทปผ้า คือ:
1. จำนวนตาข่ายที่นับได้ของแผ่นรองรับ – ถ้าจำนวนตาข่ายยิ่งถี่มากเท่าไร แรงยืดขยายจะสูงมากขึ้นเท่านั้น
2. ประเภทของการเคลือบ: เทปผ้าชั้นเยี่ยมและเทปผ้าแบบพิเศษจะได้รับการเคลือบด้วยสารเคลือบที่เป็นอะคริลิกเปียกข้น – บางครั้งเคลือบทับถึง 3 ครั้ง ซึ่งให้ความทนทานต่อผลกระทบของดินฟ้าอากาศและแสง UV ได้ยอดเยี่ยม
3. ประเภทสารยึดติด: สารยึดติดจากยางธรรมชาติได้นำมาใช้ในเทปทุกประเภท อย่างไรก็ตาม สำหรับเทปผ้าพิเศษ สารยึดติดเป็น ‘เทอร์โมเซท’ กล่าวคือ มีการเชื่อมโยงอย่างสูงซึ่งให้ความทนทานต่ออุณหภูมิได้สูงกว่า

tesa มีชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมเทปกาวผ้าอย่างกว้างขวางเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานมากมายหลายหลาก ทั้งการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ภายในบ้านเรือนและสำนักงาน

tesa เทปผ้า

tesa-04651-ap-007-ขนาดใหญ่เต็มตัว
tesa-04651-ap-001-ขนาดใหญ่เต็มตัว
tesa_54651_pr_001_ขนาดใหญ่เต็มตัว
กลุ่ม-04651-001_72dpi-1

tesa 4671 สำหรับการทำฉากเขียว (Green screening)

tesa เทป Duct สำหรับงานซ่อมแซมในอุตสาหกรรม

เทปผ้าของ tesa สามารถแปรเปลี่ยนให้สนองต่อเงื่อนไขความต้องการของคุณได้

หลายสี หลายการใช้งาน

Show filters
tesa® 4613
Specifications
ผ้าเคลือบ PE
ยางธรรมชาติ
180 µm
18 %
tesa® 4651
Specifications
ผ้าเคลือบอะครีลิค
ยางธรรมชาติ
310 µm
13 %
tesa® 4661
Specifications
ผ้าเคลือบอะครีลิค
ยางธรรมชาติ
300 µm
12 %
tesa® 4671
Specifications
ผ้าเคลือบอะครีลิค
ยางธรรมชาติ
280 µm
9 %
tesa® 4688
Specifications
PE extruded cloth
ยางธรรมชาติ
260 µm
9 %
tesa® 53799
Specifications
PE extruded cloth
ยางธรรมชาติ
310 µm
11 %