กันลื่นบันได

เทปกาวป้องกันการลื่นไถล เหมาะสำหรับการป้องกันและหลีกเลี่ยงการลื่นไถลบนพื้นผิวในที่ต่าง ๆ เช่น บันได ทางเดินลาด บ้านเคลื่อนที่ หรือรถพ่วงพักแรม และในบริเวณที่ทำงานอื่น ๆ