กันลื่นบันได

เทปป้องกันการลื่นไถล เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับป้องกัน และหลีกเลี่ยงการลื่นไถลบนพื้นผิวในที่ต่าง ๆ เช่น บันได ทางเดินลาด บ้านเคลื่อนที่หรือรถพ่วงพักแรม และในบริเวณที่ทำงานอื่น ๆtesa® 60950
Specifications
ฟิล์ม PVC
อะครีลิค
800 µm
25 %
tesa® 60951
Specifications
ฟิล์ม PVC
อะครีลิค
800 µm
25 %
tesa® 60952
Specifications
ฟิล์ม PVC
อะครีลิค
800 µm
25 %
tesa® 60953
Specifications
ฟิล์ม PVC
อะครีลิค
850 µm
25 %