กันลื่นบันได

เทปกาวป้องกันการลื่นไถล เหมาะสำหรับการป้องกันและหลีกเลี่ยงการลื่นไถลบนพื้นผิวในที่ต่าง ๆ เช่น บันได ทางเดินลาด บ้านเคลื่อนที่ หรือรถพ่วงพักแรม และในบริเวณที่ทำงานอื่น ๆShow filters
tesa® 60950
Specifications
PVC film
อะครีลิค
900 µm
25 %
tesa® 60951 Anti-slip Black/Yellow
Specifications
PVC film
อะครีลิค
900 µm
25 %
tesa® 60952 Anti-slip Transparent
Specifications
PVC film
อะครีลิค
900 µm
25 %
tesa® 60953 Anti-slip Flourescent
Specifications
PVC film
อะครีลิค
900 µm
25 %
tesa® 60954 Anti-Slip Tape Heavy Duty
Specifications
PVC film coated with large mineral particles
อะครีลิค
1365 µm
35 %
tesa® 60955 Anti-Slip Tape Conformable
Specifications
Aluminum carrier coated with mineral particles
อะครีลิค
750 µm
12 %