การพรางริบบิ้น

การพรางแถบริบบิ้นสื่อนำ

การปิดแผงตัวเก็บประจุไฟฟ้า หรือบัสบาร์ที่มองเห็นได้เพื่อปรับปรุงการออกแบบโซลาร์โมดูลให้สวยงามขึ้นการพรางริบบิ้น

โมดูลโฟโตโวลตาอิกบางชนิดต้องการให้บาร์หันไปทางด้านที่มีแสงแดด เทป tesa PET หน้าเดียวที่เลือกใช้ เหมาะสำหรับปิดคลุมแถบริบบิ้นโลหะอย่างถาวรเพื่อให้ดูสวยงาม หรือเพื่อใช้เป็นฉนวน
เราได้ออกแบบเทปสำหรับการปิดพรางพิเศษที่มีการส่งผ่านแสงต่ำ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าสูง และมีปริมาณส่วนประกอบเชิงอินทรีย์ที่มีการระเหิดต่ำ ทนทานต่ออุณหภูมิและรังสี UV และจัดทำมาสำหรับใช้เป็นการถาวรบนโมดูล

ผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด