tesa_single-sided-packaging-001_dispenser_300dpi

แท่นตัดเทปเพื่อนคู่คิดของเทปกาว

ไม่ว่าคุณจะมองหาที่ตัดเทปปิดกล่อง หรือเครื่องตัดเทปสำหรับการใช้งานทั่วไป tesa ก็มีผลิตภัณฑ์แท่นตัดเทปที่พร้อมจะตอบสนองต่อความต้องการนั้น พร้อมช่วยให้การทำงานกับเทปกาวเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

เครื่องตัดเทปของ tesa

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเทปกาวชั้นนำระดับโลก tesa ตระหนักได้ดีว่าหากมีบางครั้งจำเป็นต้องได้รับความตัวช่วยเหลือพิเศษอย่างเครื่องตัดเทปเพิ่มเล็กน้อยขึ้นมา จะช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก ประหยัดเวลา  และเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่งานที่จำเป็นต้องใช้เทปกาวบ่อยครั้ง หรือ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องานที่ต้องใช้เทปกาวต่างประเภทร่วมกันในคราเดียวได้มากขึ้น อย่างไว้วางใจได้และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เราจึงรวบรวมประเภทของชุดอุปกรณ์จ่ายที่ตัดเทปเข้าด้วยกัน ซึ่งครอบคลุมเงื่อนไขข้อเรียกร้องความต้องการในการใช้งานส่วนใหญ่ เพื่อความสะดวกง่าย เราจึงจัดกลุ่มอุปกรณ์จ่ายเทปประเภทต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่ออำนวยให้การค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหาทำได้ง่ายขึ้น