tesa_single-sided-packaging-001_dispenser_300dpi
เครื่องตัดเทป

เครื่องตัดเทป

เครื่องตัดเทป จะช่วยปรับกระบวนการให้เหมาะสมยึ่งขึ้น และทำให้การทำงานกับเทปง่ายขึ้น เรามีอุปกรณ์จ่ายเทปกาวแบบต่าง ๆ ทั้งที่ใช้ด้วยมือ แบบทำด้วยตัวเอง แบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบอุปกรณ์จ่ายเทปกาวของ tesa

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเทปกาวชั้นนำระดับโลก tesa ตระหนักได้ว่าบางครั้งจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศษเล็กน้อย – โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องใช้เทปต่างประเภทกันอย่างไว้วางใจได้และมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เราจึงรวบรวมประเภทเทปและชุดอุปกรณ์จ่ายเทปเข้าด้วยกันซึ่งครอบคลุมเงื่อนไขข้อเรียกร้องในการใช้งานส่วนใหญ่
เพื่อความสะดวกง่าย เราจึงจัดกลุ่มอุปกรณ์จ่ายเทปประเภทต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่ออำนวยให้การค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหาทำได้ง่ายขึ้น

Show filters

tesa® 6005

Specifications
25 mm

tesa® 6009

Specifications
50 mm
manual
เทปกาวหน้าเดียว

tesa® 6012

Specifications
50 mm
manual
เทปกาวหน้าเดียว

tesa® 6032

Specifications
25 mm
manual
เทปกาวหน้าเดียว

tesa® 6056

Specifications
50 mm
อัตโนมัติ
เทปกาวหน้าเดียว

tesa® 6068

Specifications
6-60 mm
อัตโนมัติ
เทปกาวหน้าเดียว

tesa® 6075

Specifications
75 mm

tesa® 6090

Specifications
25 mm
manual
เทปกาวหน้าเดียว

tesa® 6094

Specifications
19 mm
manual
เทปกาวหน้าเดียว

tesa® 6256

Specifications
12 mm
manual
เทปกาวหน้าเดียว

tesa® 6300

Specifications
50 mm
manual
เทปกาวหน้าเดียว

tesa® 6400

Specifications
50 mm
manual
เทปกาวหน้าเดียว

tesa® 56402

Specifications
50 mm
manual
เทปกาวหน้าเดียว