ทรานส์เฟอร์เทป

ทรานส์เฟอร์เทป แตกต่างจากเทปกาวสองหน้าอื่น ๆ ตรงที่เทปนี้ไม่มีแผ่นรองกาว เป็นเทปโปร่ง ใส และสามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่ได้มากยิ่งShow filters
tesa® 4900
Specifications
ไม่มี
อะครีลิค
50 µm
tesa® 4985
Specifications
ไม่มี
Tackified Acrylic
50 µm
tesa® 52105 Ultra Low VOC
Specifications
ไม่มี
อะครีลิคสูตรน้ำ
tesa® 61531
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
tesa® 61533
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
tesa® 61562
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
25 µm
tesa® 61563
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
50 µm
tesa® 61564
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
tesa® 63303
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
30 µm
tesa® 66007 low VOC
Specifications
ไม่มี
อะครีลิคสูตรน้ำ
75 µm
tesa® 66013 low VOC
Specifications
ไม่มี
อะครีลิคสูตรน้ำ
130 µm
tesa® 66022 low VOC
Specifications
ไม่มี
อะครีลิคสูตรน้ำ
220 µm
tesa® 68105
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
50 µm
tesa® 75007 low VOC
Specifications
ไม่มี
Tackified Acrylic
75 µm
tesa® 75013 low VOC
Specifications
ไม่มี
Tackified Acrylic
130 µm
tesa® 88125
Specifications
ไม่มี
อะครีลิคสูตรน้ำ
63 µm
tesa® 88150
Specifications
ไม่มี
อะครีลิคสูตรน้ำ
127 µm
tesa® 88225
Specifications
ไม่มี
อะครีลิคสูตรน้ำ
63 µm
tesa® 4965 Transfer
Specifications
ไม่มี
Tackified Acrylic
75 µm