กาวสเปรย์ของ tesa

กาว & สารทำความสะอาด

สารยึดติดแบบสเปรย์คุณภาพสูงเหมาะสำหรับใช้กับวัสดุประเภทต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งสารทำความสะอาดสำหรับการเตรียมพื้นผิว และขจัดเศษติดค้างออก