การต่อประกบฟิล์ม

มักนำไปใช้ในการพิมพ์ เทปนี้ออกแบบมาเพื่อยึดเหนี่ยวชั้นวัสดุฟิล์มต่าง ๆ เข้าด้วยกันในสภาพแวดล้อมการผลิตtesa® 4129
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
50 µm
140 %
tesa® 4137
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
50 µm
140 %
tesa® 4139
Specifications
80 µm
40 %
tesa® 7946
Specifications
PETP
pure acrylic
56 µm
55 %
tesa® 50103
Specifications
PETP
อะครีลิค
65 %
tesa® 50600 Standard
Specifications
PETP
ซิลิโคน
80 µm
110 %
tesa® 51900 FilmLine
Specifications
กระดาษ
ยางสังเคราะห์
120 µm
6 %
tesa® 51904
Specifications
non-woven
ยางสังเคราะห์
110 µm
tesa EasySplice® 51910 FilmLine PLUS
Specifications
กระดาษ
ยางสังเคราะห์
120 µm
6 %
tesa EasySplice® 51918 FilmLine Black
Specifications
PETP
ยางสังเคราะห์
105 µm
60 %
tesa® 61127
Specifications
ฟิล์ม PET
ซิลิโคน
65 µm
140 %