Drinks Production Plant in China
ภาชนะบรรจุชั้นใน

ภาชนะบรรจุชั้นใน

ไม่ว่าคุณจะต้องการที่จะรักษาสินค้าให้สดใส คงทน หรือมองหาเทปสำหรับปิดผนึก ขนส่ง หรือรักษาอาหารให้สดใหม่ เราเสนอเทปที่ทันสมัย และสะดวกเทปสำหรับภาชนะบรรจุชั้นใน

ภาชนะบรรจุชั้นในต้องได้รับความใส่ใจมากที่สุด เพราะถูกสัมผัสโดยผู้บริโภคโดยตรง เพราะฉะนั้นหีบห่อต้องมีความแน่นหนา คงทนมากที่สุด และยังคงต้องมีลักษณะดึงดูด ถือ และเปิดได้ง่าย เรามีเทปหลายประเภทมานำเสนอ คุณสามารถเลือกดูได้จากหลายๆ กรณีด้านล่างนี้ ไม่ว่าคุณต้องการ การอนุมัติ Food-safe สำหรับการสัมผัสทางอ้อม หรือความต้องการอื่นๆ เราพร้อมที่จะช่วยคุณพัฒนาภาชนะบรรจุชั้นในของคุณ 

Resealable Bag Closure Fingerlift – Double sided
ถุงแบบปิดแล้วเปิดได้ชนิดสองด้าน

เทปสำหรับถุงแบบปิดแล้วเปิดได้ชนิดสองด้านของเราสามารถปรับเข้ากับกระบวนการผลิตของคุณได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ยังคงรักษารูปแบบของบรรจุภัณฑ์เดิม และให้ความสะดวกกับผู้บริโภคในการเปิดปิดอีกครั้ง