เทปสำหรับใช้ซ่อมแซมทั่วไป

เทปสำหรับใช้ซ่อมแซมทั่วไป – ผู้ช่วยอเนกประสงค์ – เหมาะเป็นพิเศษสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปและการใช้งานแบบชั่วคราว เทปนี้มีแรงยืดขยายค่อนข้างต่ำ และทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศอย่างจำกัดเท่านั้นShow filters