สายไฟฟ้าได้รับการมัดรวมกันด้วยเทปหน้าเดียว

การมัดสายไฟฟ้า – เทปฉนวนไฟฟ้า

สายไฟฟ้าจะต้องได้รับการมัดรวมอย่างประณีตเรียบร้อย เทปพลาสติกและผ้าหน้าเดียวของเรา ให้ทั้งความยืดหยุ่นและเป็นฉนวนได้ดีภายในเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ ต้องมีการสร้างฉนวนให้แก่สายไฟฟ้า เพื่อการใช้อย่างปลอดภัย เพื่อเป็นเครื่องประกันในเรื่องนี้ สามารถใช้เทปพลาสติกและผ้ามัดรวมสายไฟฟ้าไว้ได้ เทปหน้าเดียวมีข้อได้เปรียบ คือ ความยืดหยุ่น และคุณลักษณะที่เป็นฉนวนได้ดี

เทปที่ใช้ควรมีแรงยืดสูง แผ่นรองรับที่ปรับให้เข้าได้กับการติดกับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอได้ และต้องลอกออกได้ง่ายเสมอ

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด