การตรึงยึดเซลล์
การยึดเซลล์ และการปรับแนว

การยึดเซลล์ และการปรับแนว

เทปหน้าเดียวสำหรับยึดเซลล์ของเราสามารถยึดโซลาร์เซลล์ และสายให้อยู่กับที่ในระหว่างการผลิตโมดูลการยึดตรึงเซลล์และการปรับแนว

ในระหว่างการเก็บสำรองและกระบวนการทำชั้นลามิเนต จำเป็นต้องยึดโซลาร์เซลล์ให้อยู่กับที่ และสายต้องได้รับการจัดแนวให้ตรงกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้จะคงอยู่ในโมดูล PV ผลิตภัณฑ์นี้จึงต้องแสดงคุณสมบัติด้านการมีอายุใช้งานที่ดีและมีความเสถียรต่อรังสี UV

เทปขนาดบาง โปร่งใส และทนทานต่อสภาพอุณหภูมิของเรา ทำได้ตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องนี้

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์:

  • วิธีแก้ปัญหาด้วยการติดยึดที่โปร่งใสและขนาดบาง
  • ทนทานต่อการเสื่อมอายุ และรังสี UV
  • ความทนทานต่ออุณหภูมิสูง
     

คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์:

  • ยึดเซลล์ให้ติดอยู่กับที่อย่างปลอดภัยตลอดชั่วอายุการใช้งานของโซลาร์โมดูล
  • รักษาสายให้อยู่ในแนวเดียวกัน
  • ปล่อยก๊าซออกมาในระดับต่ำ
  • เซลล์ได้รับการยึดเหนี่ยวไว้อย่างปลอดภัยในระหว่างกระบวนการลามิเนต
  • รูปลักษณ์ปรากฏที่สวยหรู

  

  

Read more

ผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด