Handylift

Handylift

tesa® Handylift เทปติดสำหรับหิ้วของเรา ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแก่การยกของ ของผู้บริโภค ในขณะที่ไม่รบกวนกระบวนการผลิตของคุณ