ACXplus การติดตั้งกระจก
การติดตั้งชื้นส่วนกระจก

การติดตั้งชื้นส่วนกระจก

การยึดติดแผงกระจกประดับตกแต่งอย่างมั่นคงถาวร – เราเสนอวิธีแก้ปัญหาที่มองไม่เห็นและสวยงามการยึดเหนี่ยวส่วนประกอบกระจก

ส่วนประกอบกระจกเป็นลักษณะพิเศษสำคัญของอุตสาหกรรมหลายสาขา – บน ประตู หรือชิ้น เครื่องเรือน เป็นต้น กระจกหรือส่วนประกอบของหน้าต่างสามารถประกอบได้อย่างรวดเร็วและด้วยวิธีที่ยืดหยุ่นโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากซีรีส์ tesa® ACXplus ของเรา:

ซี่รีส์ tesa® ACXplus 707x

  • พลังยึดเหนี่ยวสูงและคงทนถาวรตลอดอายุ
  • การชดเชยการขยายตัวเพราะความร้อนและการหดตัวในวัสดุต่างชนิดกันในระดับต่าง ๆ กัน
  • ความยืดหยุ่นในการออกแบบเนื่องจากความหนาที่แตกต่างกัน
  • การกันสะเทือน
  • ใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว

ซี่รีส์ tesa® ACXplus 705x

  • ความโปร่งใสสูง

ซี่รีส์ tesa® ACXplus 704x

  • เทปสีเทาเพื่อให้เข้ากับกรอบอะลูมิเนียม
Read more

Show filters
tesa® ACXplus 7044 Gray / White
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1000 µm
710 %
tesa® ACXplus 7054 High Transparency
Specifications
solid acrylic
pure acrylic
500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7055 High Transparency
Specifications
solid acrylic
pure acrylic
1000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7056 High Transparency
Specifications
solid acrylic
pure acrylic
1500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7058 High Transparency
Specifications
solid acrylic
pure acrylic
2000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7072
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7074
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7076
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7078
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70725
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2400 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70730
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2900 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70740
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
3900 µm
1000 %
tesa® ACXplus 75530 High Transparency
Specifications
solid acrylic
pure acrylic
3000 µm
1000 %
ดาวน์โหลด