การต่อประกบกระดาษ

ส่วนมากมักจะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษShow filters
tesa® 4432
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
ยางธรรมชาติ
330 µm
6 %
tesa EasySplice® 51150 FastLine
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
repulpable tackified acrylic
100 µm
6 %
tesa EasySplice® 51157 FastLine Heat
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
repulpable tackified acrylic
100 µm
6 %
tesa CaRes® 51444 PV11
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
repulpable tackified acrylic
50 µm
6 %
tesa CaRes® 51445 PV11
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
repulpable tackified acrylic
80 µm
6 %
tesa CaRes® 51455 PV11
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
repulpable tackified acrylic
80 µm
6 %
tesa EasySplice® 51465 WinderLine
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
repulpable tackified acrylic
80 µm
6 %
tesa® EasySplice 51680 Rotogravure Plus
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
100 µm
6 %
tesa® EasyBridge 51720
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
92 µm
tesa® EasyBridge 51721
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
92 µm
tesa® EasyBridge 51722
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
92 µm
tesa EasySplice® 51780 PrintLine Plus
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
100 µm
6 %
tesa CaRes® 51912 PV11
Specifications
non-woven
repulpable tackified acrylic
90 µm
tesa CaRes® 51913 PV11
Specifications
non-woven
repulpable tackified acrylic
65 µm
tesa® 51914
Specifications
non-woven
repulpable tackified acrylic
90 µm
tesa® 51915
Specifications
ไม่มี
repulpable tackified acrylic
50 µm
tesa® 51916
Specifications
ไม่มี
repulpable tackified acrylic
50 µm
tesa® 51917
Specifications
non-woven
repulpable tackified acrylic
120 µm
tesa® 61127
Specifications
ฟิล์ม PET
ซิลิโคน
65 µm
140 %
tesa EasySplice® 61152 CoaterLine Premium
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
repulpable tackified acrylic
100 µm
6 %
tesa EasySplice® 61170 CalenderLine Premium
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
repulpable tackified acrylic
90 µm
6 %
tesa CaRes® 61445
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
repulpable tackified acrylic
80 µm
6 %