ฉลากบ่งชี้

การติดฉลากความปลอดภัยที่บ่งชี้ร่องรอยการแกะ – ฉลากเลเซอร์ของเราประสานลักษณะพิเศษด้านความปลอดภัยเข้ากับฟิล์มติดยึดที่มีความทนทานสูงฉลากของเราจัดให้มีการบ่งบอกอย่างถาวร หรือทำเครื่องหมายส่วนประกอบแต่ละชิ้น

เรามีผลิตภัณฑ์ที่เสนอคุณลักษณะและคุณประโยชน์ต่อไปนี้ให้คุณ:

  • ความทนทานต่อสารเคมี การขัดถู อุณหภูมิ และการเสื่อมอายุ
  • การทำลายตัวฉลากในกรณีที่มีการพยายามเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต – ลอกออกไม่ได้โดยไม่ทำลายฉลาก
  • แสดงความแตกต่างให้เห็นอย่างชัดเจนมาก และทำเครื่องหมายตำแหน่งได้ดีเลิศ
  • รูปแบบขนาดและการออกแบบได้ยืดหยุ่น
เพิ่มเติม