เทปฟิล์ม

เทปฟิล์มให้พลังจับยึดพร้อมความยืดหยุ่นสำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่หรือเลื่อนไปมาShow filters
tesa® 4224
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
79 µm
35 %
tesa® 4287
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
79 µm
35 %
tesa® 4288
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
114 µm
35 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
144 µm
35 %
tesa® 50204 Low VOC
Specifications
PE
Tackified Acrylic
28 %
tesa® 51010
Specifications
MOPP
ยางสังเคราะห์
124 µm
20 %
tesa® 51128
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
60 µm
30 %
tesa® 64283 PV1 Easy Unwinding
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
77 µm
35 %
tesa® 64284
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
110 µm
35 %
tesa® 64293
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
72 µm
30 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
150 µm
35 %