tesa® เทปกระบวนการ สำหรับการพิมพ์แบบ Flexo

เทปสำหรับกระบวนการสำหรับการพิมพ์

การห่อหุ้มลูกกลิ้ง การปิดผนึกขอบเพลต การเริ่มต้นแกนม้วน และการทำเครื่องหมายงานที่ผิดพลาด เป็นเพียงแค่ไม่กี่ตัวอย่างของเทปในขอบเขตของการทำงานให้ครบวงจรผลิตภัณฑ์เสริมของเราสำหรับการพิมพ์แบบ Flexographic

วิธีแก้ปัญหาด้วยผลิตภัณฑ์เสริมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการติดยึดแบบไวต่อแรงกดช่วยเพิ่มความเร็วให้แก่การเปลี่ยนม้วนใหม่ ป้องกันการหยุดของเครื่องและอำนวยความสะดวกแก่งานประจำวัน 
เทปสำหรับการหุ้มห่อลูกกลิ้ง การปิดผนึกขอบเพลท การวัดรังสี UV การทำความสะอาดเพลท การทำเครื่องหมายงานล้มเหลว อำนวยความสะดวกให้แก่กระบวนการพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพและไว้วางใจได้ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาที่คิดมาอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่ง tesa เสนอ เทปติดตั้งเพลท และ เทปต่อประกบ สำหรับการพิมพ์แบบ flexographic
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผู้มีประสบการณ์ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลกและได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้วิจัยแห่งห้องปฏิบัติการและวิศวกร สามารถให้คำแนะนำและวิธีแก้ปัญหาให้แก่คุณได้ เพื่อกำหนดโอกาสในการเพิ่มผลผลิต และขจัดการหยุดชะงักของกระบวนการ

การหุ้มห่อลูกกลิ้ง tesa® 4863, tesa® 4563
การติดประกบความเร็ว ศูนย์ tesa® 4104, tesa® 4137
การปิดผนึกขอบเพลท tesa® 4244 PV2, tesa® 4287
การทำเครื่องหมายงานล้มเหลว tesa® 4104
การเริ่มต้นแกนม้วน tesa® 64621

การหุ้มห่อลูกกลิ้ง tesa® 4863, tesa® 4563

การติดประกบความเร็ว ศูนย์ tesa® 4104, tesa® 4137

การปิดผนึกขอบเพลท tesa® 4244 PV2, tesa® 4287

การทำเครื่องหมายงานล้มเหลว tesa® 4104

การเริ่มต้นแกนม้วน tesa® 64621


tesa® 4104 coloured
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
67 µm
60 %
tesa® 4104 transparent
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
65 µm
60 %
tesa® 4137
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
50 µm
140 %
tesa® 4244 PV2
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
137 µm
252 %
tesa® 4287
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
79 µm
35 %
tesa Printer's Friend® 4563 PV3
Specifications
ผ้าเคลือบซิลิโคน
ยางธรรมชาติ
380 µm
tesa Printer's Friend® 4863 PV3
Specifications
ผ้าเคลือบซิลิโคน
ยางธรรมชาติ
620 µm
tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure tesa 60404 colored
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
67 µm
90 %
tesa® 64621 Industry
Specifications
ฟิล์ม PP
ยางสังเคราะห์
90 µm
140 %
Downloads

เราคิดว่าคุณอาจสนใจหน้าของภาคการตลาดที่สัมพันธ์กันของเรา