specialty_vehicles_tesa_tape_for_trucks_mounting_tracks_stiffening_bars

การติดรางและแท่งเสริมแรง

เทปแกนอะคริลิกของเรามีความแข็งแรงในการยึดสูงมากเพื่อการยึดติดที่มั่นคงด้วยการใช้เทคโนโลยี tesa® ACXplus คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตของคุณ เมื่อติดตั้งรางล็อคโหลดและแท่งตัวยึดในรถพ่วง รถบรรทุก และแท่งเสริมแรง เมื่อเทียบกับการใช้ตัวยึดแบบดั้งเดิม เช่น หมุดย้ำ หรือสกรู นอกจากนี้คุณยังจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดน้ำหนักลดจุดอ่อนในพื้นผิว และนอกจากนี้เทป tesa® ACXplus ยังทนทานต่อการกัดกร่อน 

หากวัสดุถูกยึดติดกับตัวยึดเชิงกลแบบดั้งเดิม เช่นสกรู หมุดย้ำ หรือรอยเชื่อม อาจเสี่ยงต่อการกัดกร่อนซึ่งนำไปสู่ความเสียหาย และต้องสร้างใหม่ที่มีราคาแพง เทปโฟมอะคริลิก tesa® ACXplus สองหน้าสำหรับติดตั้งราง และแท่งเสริมความแข็งแรง ให้ความทนทานต่ออุณหภูมิ และสภาพอากาศที่แตกต่างกันสูง 

การทดสอบโดยใช้ tesa® ACXplus ในการเชื่อมแท่งเสริมแรงอะลูมิเนียมและรางล็อคโหลดเข้ากับ GRP แสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อใช้หมุดย้ำ 

สินค้าสำหรับงานติดรางและแท่งเสริมแรง

ดาวน์โหลด