tesa-electronics-smartphone-back-cover-mounting-illustration

การติดประกอบฝาปิดด้านหลัง

เพื่อการปกป้องและมีสไตล์หน้าที่หลักของฝาด้านหลังคือการปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ใส่ไว้ในโครง โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาแพงและบอบบาง จะต้องได้รับการปกป้องจากปัจจัยภายนอก พัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น 5G หรือการชาร์จแบบไร้สายเองก็มีผลต่อฝาปิดด้านหลังเช่นกัน นำไปสู่ความต้องการสำหรับโซลูชันการยึดติดที่ท้าทายขึ้นเรื่อย ๆ

ข้อกำหนดสำหรับโซลูชันกาวสำหรับติดประกอบฝาปิดด้านหลัง

tesa-icon-bonding

ประสิทธิภาพการยึดติด

tesa-icon-impact-resistance

ทนทานต่อแรงกระแทก

tesa-icon-sealing

คุณสมบัติการปิดผนึก

tesa_Icon-flexibility-001_72dpi

ทนทานต่อแรงดึง

tesa-icon-chemical-resistance

ทนทานต่อสารเคมี

icon_removable-2

สามารถแก้ไขงานได้

การยึดติดที่แน่นหนาคือความต้องการพื้นฐานสำหรับโซลูชันการติดประกอบฝาปิดด้านหลัง เนื่องจากฝาด้านหลังจะต้องปกป้องชิ้นส่วนด้านใน โซลูชันกาวจึงต้องทนทานต่อแรงกระแทกได้ ต้องสามารถปิดผนึกได้ดี และทนทานต่อสารเคมี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากการกระแทกหรือจากการที่อนุภาคต่าง ๆ (ฝุ่น ทราย) และของเหลว (น้ำ สารเคมี) เข้าไปในอุปกรณ์ สำหรับดีไซน์แบบโค้งหรืออุปกรณ์แบบพับได้ คุณสมบัติความทนทานต่อแรงดึงที่ดีก็สำคัญเช่นกัน

tesa-electronics-smartwatch-back-cover-mounting-001b-illustration
tesa-electronics-smartwatch-back-cover-mounting-001b-illustration

การติดประกอบฝาปิดด้านหลังสมาร์ทวอทช์

เพิ่มเติม
tesa-electronics-smartphone-back-cover-mounting-illustration
tesa-electronics-smartphone-back-cover-mounting-illustration

การติดประกอบฝาปิดด้านหลังสมาร์ทโฟน

เพิ่มเติม

โซลูชันการติดประกอบฝาปิดด้านหลัง - ระบบกาวเพื่อความสำเร็จของคุณ

ช่วง
ความหนา [μm]

50 - 400

150 - 500

50 - 300

10 - 300

สี

สีดำ
สีขาว

สีดำ
สีขาว

สีดำ

สีดำ
สีขาว
สีอำพัน
โปร่งแสง

ตัวอย่างการใช้งานซีรีส์ผลิตภัณฑ์
กรณีศึกษา

สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต
สมาร์ทวอทช์

สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต

สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต

สมาร์ทวอทช์

ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้
เมื่อความต้องการหลัก ๆ
ของคุณคือ

• ยึดติดได้อย่างดีเยี่ยม
• ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
• ปิดผนึกและกันน้ำได้ดีมาก

• ทนต่อแรงกระแทก
• ทนทานต่อแรงดึง
• สามารถแก้ไขงานได้

• ลอกออกได้ดีโดยไม่มีคราบตกค้าง
• ยึดติดได้อย่างรวดเร็วแม้บนแผ่นชิ้นงาน
LSE
• ทนต่อแรงกระแทก

• ยึดติดได้อย่างดีเยี่ยมแม้บนพื้นที่
ขนาดเล็ก
• ทนทานต่อสารเคมีและการเสื่อมสภาพ
• มีคุณสมบัติการปิดผนึกที่ยอดเยี่ยม

tesa-not-sure-right-solution

ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณยินดีพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกการใช้งานต่าง ๆ เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับโปรเจคของคุณที่สุด

เพียงส่งข้อความหาเราหรือติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณโดยตรง
electronics@tesa.com

โซลูชันสำหรับทุกความท้าทายของคุณ