tesa วิธีแก้ปัญหาด้วยเทปสำหรับพลังงานทดแทน

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

เราทุ่มเทการทำงานสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

ผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านการขาย วิศวกรรม และการวิจัยและพัฒนาประจำอยู่ทุกที่ทั่วโลก พร้อมให้บริการอุตสาหกรรมด้วยโซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของเราเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ

ใช้ประโยชน์จากโซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราสำหรับอุตสาหกรรมพลังลมและพลังแสงอาทิตย์

เทคโนโลยีและแนวโน้ม

แผงเซลล์แสงอาทิตย์แผงหนึ่ง

จากซิลิโคนถึงเทป – ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนความคิด

การแสวงหาการปรับ กระบวนการ & ผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะดียิ่งที่สุดนั้น ไม่เพียงนำบริษัทสวีเดนแห่งหนึ่งให้มาสู่ tesa และ ACXplus เท่านั้น แต่ยังประกาศก้องถึง “การเปลี่ยนกระบวนทัศน์” จากกาวน้ำสู่ เทปติดยึดสองหน้าอีกด้วย

เพิ่มเติม