อุตสาหกรรมพลังลมและพลังแสงอาทิตย์
เทปกาวสำหรับการยึดติดที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เทปกาวสำหรับการยึดติดที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เราอุทิศงานของเราให้แก่อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ผู้เชี่ยวชาญของเราทั้งในด้านการขาย วิศวกรรม และการวิจัยและพัฒนา มีประจำอยู่ทั่วทุกมุมโลก ช่วยจัดหาโซลูชั่นเทปกาวอุตสาหกรรมที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วให้แก่วงการพลังงานทดแทนได้ใช้ประโยชน์และทำให้เป้าหมายของคุณเป็นจริงใช้ประโยชน์จากวิธีแก้ปัญหาที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วของเราสำหรับอุตสาหกรรมพลังลมและพลังแสงอาทิตย์

เทคโนโลยี & แนวโน้ม