ภาพสื่อสารหลักสำหรับการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

มากำหนดทิศทางอนาคตของการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ากันเถอะ

หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Warinthorn Kesornsucharit

Marketing Specialist

ปกป้องจากการแพร่กระจายความร้อน

โซลูชันของเราช่วยให้คุณสามารถปกป้องผู้โดยสารให้ปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์หายนะที่มีการแพร่กระจายความร้อนอย่างรุนแรง

ฝาแบตเตอรี่แบบกันความร้อน
เป็นฉนวนไฟฟ้า

ปกป้องแบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังจากการสลายของฉนวนไฟฟ้า เรามีโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการห่อหุ้มเซลล์แบตเตอรี่และเป็นฉนวนสำหรับโครงโมดูลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ระบายความร้อนทั้งหมด

การติดประกอบและการกันกระแทก

การออกแบบโมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่นั้นมุ่งมั่นกับเรื่องความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และค่าใช้จ่ายเป็นหลัก โดยคำนึงถึงข้อจำกัดด้านน้ำหนักและพื้นที่ด้วย โซลูชันการติดประกอบและลามิเนตของเราช่วยให้ลูกค้า OEM และ OES ทั่วโลกสามารถดำเนินการตามแบบและงบประมาณที่ต้องการได้

การติดประกอบส่วนย่อยต่าง ๆ
การจัดการกับความร้อน

เก็บรักษาเซลล์แบตเตอรี่และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่บอบบางของคุณในอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยเทปควบคุมอุณหภูมิของ tesa® เรามีผลิตภัณฑ์สำหรับเป็นฉนวนความร้อนเช่นเดียวกันกับการนำความร้อน

การจัดการกับความร้อน
โซลูชันกาวสำหรับการใช้ทำฉนวนไฟฟ้าการติดประกอบการจัดการกับความร้อน
ปกป้องจากการแพร่กระจายความร้อน

โซลูชันของเราช่วยให้คุณสามารถปกป้องผู้โดยสารให้ปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์หายนะที่มีการแพร่กระจายความร้อนอย่างรุนแรง

ฝาแบตเตอรี่แบบกันความร้อน
เป็นฉนวนไฟฟ้า

ปกป้องแบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังจากการสลายของฉนวนไฟฟ้า เรามีโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการห่อหุ้มเซลล์แบตเตอรี่และเป็นฉนวนสำหรับโครงโมดูลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ระบายความร้อนทั้งหมด

การติดประกอบและการกันกระแทก

การออกแบบโมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่นั้นมุ่งมั่นกับเรื่องความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และค่าใช้จ่ายเป็นหลัก โดยคำนึงถึงข้อจำกัดด้านน้ำหนักและพื้นที่ด้วย โซลูชันการติดประกอบและลามิเนตของเราช่วยให้ลูกค้า OEM และ OES ทั่วโลกสามารถดำเนินการตามแบบและงบประมาณที่ต้องการได้

การติดประกอบส่วนย่อยต่าง ๆ
การจัดการกับความร้อน

เก็บรักษาเซลล์แบตเตอรี่และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่บอบบางของคุณในอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยเทปควบคุมอุณหภูมิของ tesa® เรามีผลิตภัณฑ์สำหรับเป็นฉนวนความร้อนเช่นเดียวกันกับการนำความร้อน

การจัดการกับความร้อน