เทปกาวใส

เทปกาวใสเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับวัสดุที่มีสีใสหรือขุ่น และต้องการยึดติดให้อยู่กับที่เป็นการชั่วคราวtesa® 69401
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
25 µm
tesa® 69402
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
50 µm
tesa® 69404
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
100 µm
tesa® 69405
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
125 µm
tesa® 69504
Specifications
pure acrylic
100 µm
tesa® 69505
Specifications
pure acrylic
125 µm
tesa® 69604
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
100 µm
tesa® 69605
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
125 µm