ฉลากเอกสาร ได้รับการติดตั้งลงบนกระจกด้วยเทปสองหน้า

การติดตั้งฉลากเอกสาร

เทปที่เป็นผ้าใยสังเคราะห์จะยึดเกาะฉลากเอกสารติดกับกระจกโดยตรงฉลากเอกสารสามารถติดลงบนกระจกของเครื่องถ่ายเอกสารได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเทปที่เป็นผ้าใยสังเคราะห์ ข้อดีของการใช้เทปสองหน้าในที่นี้ คือ ความสะอาด และใช้ได้ง่าย

เทปที่ใช้ควรมีความยืดหยุ่น ปรับให้เข้ากับพื้นผิวได้มากที่สุด และง่ายต่อการฉีก แต่ทนการฉีกขาดได้ นอกจากนั้น แผ่นปิดควรยกลอกออกได้ง่าย แม้ว่าเทปจะมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ตาม

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด