ภาคการตลาด: การพิมพ์ฉลาก

การพิมพ์ฉลาก

กระบวนการพิมพ์ฉลากที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ด้วยเทปติดตั้งเพลทที่ทันสมัย และวิธีแก้ปัญหาที่เสริมให้ครบวงจรเพื่อประสิทธิผลของกระบวนการเทคโนโลยี & แนวโน้ม

ระบบเทปใหม่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร - การรวมตัวของสิ่งตรงข้าม
ระบบเทปใหม่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร - การรวมตัวของสิ่งตรงข้าม

ด้วยระบบเทปใหม่ของเราที่ตั้งบนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ใหม่ในสาขา tesa Softprint® เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อเงื่อนไขความต้องการที่ขัดแย้งกันอันเกิดขึ้นกับเทปติดตั้งเพลท ในขณะที่ช่วยเหลืออุตสาหกรรมการพิมพ์แบบ flexographic ให้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องอย่างหนักของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ได้ผลการพิมพ์ดีที่สุด
ได้ผลิตภัณฑ์การพิมพ์ที่ดีที่สุดโดยการติดตั้งอย่างเหมาะสมถูกต้อง

บรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นสามารถถาม Joe Prunier ผู้จัดการฝ่ายตลาด – การพิมพ์ & การแปรสภาพม้วนกระดาษ สำหรับ tesa tape, inc. – คำถามบางข้อในนามของผู้พิมพ์ได้