พนักงานของ tesa

เทคโนโลยี & แนวโน้ม

เราพยายามอย่างไม่หยุดหย่อนในอันที่จะสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และติดต่ออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในวงการอุตสาหกรรมของเรา