Resealable Bag Closure Fingerlift – Double sided

ถุงแบบปิดแล้วเปิดได้ชนิดสองด้าน

เทปสำหรับถุงแบบปิดแล้วเปิดได้ชนิดสองด้านของเราสามารถปรับเข้ากับกระบวนการผลิตของคุณได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ยังคงรักษารูปแบบของบรรจุภัณฑ์เดิม และให้ความสะดวกกับผู้บริโภคในการเปิดปิดอีกครั้งResealable Bag Closure - Double Sided
Resealable Bag Closure - Double Sided

แล้วแต่เงื่อนไขจากกระบวนการผลิตของคุณ เราสามารถนำเสนอสินค้าที่ครบชุดสำหรับถุงแบบปิดแล้วเปิดได้ชนิดสองด้าน ข้อดีสำคัญของเทปสำหรับถุงแบบปิดแล้วเปิดได้ชนิดสองด้านของเราคือ สามารถรักษาความสดได้นาน จากดารปิดผนึกที่แน่นหนา เรามีเทปทั้งแบบมีไลน์เนอร์ และแบบมีชื้นส่วนที่เปิด ที่ให้ความสะดวกในการลอกไลน์เนอร์ สินค้าทั้ง 6 ตัวของเราสามารถให้ความแน่ใจว่าจะให้วิธีที่เหมาะสมกับคุณ

ลักษณะของเทปถุงแบบปิดแล้วเปิดได้ชนิดสองด้านของเรา:

  • กาวอะครีลิค และกาวยางสังเคราะห์ที่แข็งแรง และมั่นคง
  • ไม่ทิ้งคราบกาว
  • แผ่นช่วยเปิด ทำให้สามารถลอกไลน์เนอร์ได้ง่ายขึ้น
  • จัดทำแบบม้วน เพื่อความรวดเร็วในการปรับเข้ากับสายการผลิต
เพิ่มเติม
tesa® 6917 w/ fingerlift and tesa® 4917 w/o fingerlift

tesa® 6917 w/ fingerlift and tesa® 4917 w/o fingerlift

tesa® 4917
Specifications
ฟิล์ม PP
Tackified Acrylic
90 µm
150 %
tesa® 4918
Specifications
PETP
pure acrylic
110 µm
tesa® 6081 tesa® 6917
Specifications
ฟิล์ม PP
Tackified Acrylic
90 µm
150 %
tesa® 51908
Specifications
ฟิล์ม PP
Tackified Acrylic
100 µm
140 %
tesa® 61908
Specifications
ฟิล์ม PP
Tackified Acrylic
100 µm
140 %
tesa® 64621 Industry
Specifications
ฟิล์ม PP
ยางสังเคราะห์
90 µm
140 %