tesa-metal-edge-and-surface-protection-illustration

การป้องกันขอบและพื้นผิวของโลหะ

เทปหน้าเดียวของเรานั้น ไม่ทิ้งคราบกาวเมื่อลอกออก สำหรับป้องกันความเสียหาย และความปลอดภัยระกว่างการขนย้ายเพิ่มเติมในกระบวนการผลิตโลหะ ในแต่ละบริษัทจะความเชี่ยวชาญต่อกันไปในการจัดการสินค้าอะลูมิเนียม และเหล็กของพวกเขา ระหว่างกระบวนการลิต การป้องกันพื้นผิว และขอบของโลหะนั้นมีความจำเป็น เพื่อความปลอดภัยของคนงาน จากการบาดเจ็บ และป้องกันความเสียหายที่อาจะเกิดคือกับสินค้าเช่น รอยขีดข่วน, ฝุ่น, ดิน ที่เกิดจากการขนส่งทั้งภายในและภายนอก 

เทปสำหรับการป้องกันขอบและพื้นผิวของโลหะ

Show filters
tesa® 4328
Specifications
กระดาษย่นเล็กน้อย
ยางธรรมชาติ
175 µm
12 %
tesa® 4330
Specifications
กระดาษย่นเล็กน้อย
ยางธรรมชาติ
175 µm
12 %
tesa® 4651
Specifications
ผ้าเคลือบอะครีลิค
ยางธรรมชาติ
310 µm
13 %
tesa® 4661
Specifications
ผ้าเคลือบอะครีลิค
ยางธรรมชาติ
300 µm
12 %