เทปปิดกล่องชนิดกระดาษ

เหมาะสำหรับงานจับยึดและมัดรวมขนาดเบาtesa® 4313 PV0
Specifications
กระดาษ
ยางสังเคราะห์
107 µm
8 %
tesa® 4313 PV2
Specifications
กระดาษ
ยางสังเคราะห์
125 µm
8 %