เทปปิดกล่องชนิดกระดาษ

เหมาะสำหรับงานจับยึดและมัดรวมขนาดเบาShow filters
tesa® 4313 PV0
Specifications
กระดาษ
ยางสังเคราะห์
107 µm
6 %
tesa® 4313 PV2
Specifications
กระดาษ
ยางสังเคราะห์
125 µm
6 %
tesa® 4713 Paper Standard
Specifications
กระดาษ
ยางธรรมชาติ
125 µm
10 %
tesa® 60013
Specifications
กระดาษ
ยางสังเคราะห์
200 µm
6 %