เทปปิดกล่องชนิดกระดาษ

เหมาะสำหรับงานจับยึดและมัดรวมขนาดเบา