การติดตั้งแผงประตู

การยึดแผงประตู

การประกอบประตูอย่างรวดเร็วด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง – เชิญมาค้นพบโอกาสใหม่ ๆ ในการผลิตประตูของคุณดีไซน์ ความคงทน ความเร็วในการประกอบ

การออกแบบสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ใช้วัสดุและสไตล์หลายหลากสำหรับประตู โดยมุ่งให้ได้การตกแต่งปิดท้ายที่สะอาดหมดจด ไม้ กระจก โลหะ และไฟเบอร์กลาส เป็นตัวอย่างวัสดุในบรรดาวัสดุที่ใช้สำหรับประตูที่อยู่อาศัย  เราเสนอวิธีแก้ปัญหาในเรื่องการยึดเหนี่ยวที่เหมาะสมบูรณ์สำหรับวัสดุเหล่านี้ ให้การยึดเหนี่ยวที่ไว้วางใจได้และคงทนถาวรนับหลายทศวรรษ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีติดยึดแบบดั้งเดิมที่มีมา – เช่น ตะปูควง หมุดตอก หรือกาวน้ำ – การตกแต่งปิดท้ายที่สะอาดหมดจดรวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นจะสามารถทำได้สำเร็จโดยใช้เทปของเรา

การออกแบบประูตูที่มีแผ่นหน้าเรียบทั้งสองด้าน โดยมีแผ่นแผงที่ปิดบังกรอบไว้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำแนวความคิดในการออกมาของคุณให้บรรลุผล ทำการยึดเหนี่ยวได้อย่างคงทนถาวร และใช้ประโยชน์จากกระบวนการประกอบที่รวดเร็ว โดยใช้เทปซีรี่ส์ tesa® ACXplus 707x ของเรา:

  • การออกแบบที่ทนทานต่ออุณหภูมิและรังสี UV
  • การยึดเหนี่ยวได้ทันทีโดยไม่มีการบ่ม
  • ประสิทธิภาพที่ผ่านการพิสูจน์ โดยได้รับการทดสอบในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน
เพิ่มเติม
หนังสือรับรอง

หนังสือรับรอง

การทดสอบประตูหน้าบ้านในสภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน – ift ข้อพิสูจน์ด้านประสิทธิภาพ

  • tesa® ACXplus 7074 – รายงาน หมายเลข 14-002596-PR04

  

การยึดเหนี่ยวด้วยสารติดยึดตามแนวนโยบายของ ift VE08/2 – ift ข้อพิสูจน์ด้านประสิทธิภาพ

  • tesa® ACXplus 7074 – รายงาน หมายเลข 10-000666-PB01

วีดีโอ – การประกอบบานประตู

Door leaf assembly video
00:00

tesa® ACXplus 7072 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7074 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7076 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7078 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70725 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2400 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70730 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2900 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70740 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
3900 µm
1000 %
ดาวน์โหลด

หน้าที่สัมพันธ์กัน