การติดตั้งแผงประตู
การยึดแผงประตู

การยึดแผงประตู

การประกอบประตูอย่างรวดเร็วด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง – เชิญมาค้นพบโอกาสใหม่ ๆ ในการผลิตประตูของคุณดีไซน์ ความคงทน ความเร็วในการประกอบ

การออกแบบสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ใช้วัสดุและสไตล์หลายหลากสำหรับประตู โดยมุ่งให้ได้การตกแต่งปิดท้ายที่สะอาดหมดจด ไม้ กระจก โลหะ และไฟเบอร์กลาส เป็นตัวอย่างวัสดุในบรรดาวัสดุที่ใช้สำหรับประตูที่อยู่อาศัย  เราเสนอวิธีแก้ปัญหาในเรื่องการยึดเหนี่ยวที่เหมาะสมบูรณ์สำหรับวัสดุเหล่านี้ ให้การยึดเหนี่ยวที่ไว้วางใจได้และคงทนถาวรนับหลายทศวรรษ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีติดยึดแบบดั้งเดิมที่มีมา – เช่น ตะปูควง หมุดตอก หรือกาวน้ำ – การตกแต่งปิดท้ายที่สะอาดหมดจดรวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นจะสามารถทำได้สำเร็จโดยใช้เทปของเรา

การออกแบบประูตูที่มีแผ่นหน้าเรียบทั้งสองด้าน โดยมีแผ่นแผงที่ปิดบังกรอบไว้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำแนวความคิดในการออกมาของคุณให้บรรลุผล ทำการยึดเหนี่ยวได้อย่างคงทนถาวร และใช้ประโยชน์จากกระบวนการประกอบที่รวดเร็ว โดยใช้เทปซีรี่ส์ tesa ® ACXplus 707x ของเรา:

  • การออกแบบที่ทนทานต่ออุณหภูมิและรังสี UV
  • การยึดเหนี่ยวได้ทันทีโดยไม่มีการบ่ม
  • ประสิทธิภาพที่ผ่านการพิสูจน์ โดยได้รับการทดสอบในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน
Read more
หนังสือรับรอง

หนังสือรับรอง

การทดสอบประตูหน้าบ้านในสภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน – ift ข้อพิสูจน์ด้านประสิทธิภาพ

  • tesa ® ACXplus 7074 – รายงาน หมายเลข 14-002596-PR04

  

การยึดเหนี่ยวด้วยสารติดยึดตามแนวนโยบายของ ift VE08/2 – ift ข้อพิสูจน์ด้านประสิทธิภาพ

  • tesa ® ACXplus 7074 – รายงาน หมายเลข 10-000666-PB01

วีดีโอ – การประกอบบานประตู

Door leaf assembly video
00:00

tesa® ACXplus 7072
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7074
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7076
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7078
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70725
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2400 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70730
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2900 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70740
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
3900 µm
1000 %
ดาวน์โหลด

หน้าที่สัมพันธ์กัน