ภายในอาคาร การบุแต่งผนัง
การหุ้มตกแต่งผนังภายในอาคาร

การหุ้มตกแต่งผนังภายในอาคาร

เปลี่ยนบรรยากาศของห้องได้อย่างรวดเร็ว โดยการติดวัสดุปิดแต่งผนังด้วยเทปกาวสองหน้านำกระบวนการของคุณขึ้นสู่ระดับถัดไป

แผง ACM แผงกระจกอะคริลิก แผง HPL หรือแผ่นแผงที่ทำจากกระจกเงาหรือไม้ มักนำมาใช้เพื่อปรับรูปลักษณ์ที่ปรากฏของห้องให้เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วโดยติดตั้งแผ่นแผงเหล่านี้กับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมักจะเห็นในโรงแรม สำนักงาน ศูนย์การค้า และสถานีรถใต้ดิน เนื่องจากการระบุแต่งฝาผนังเป็นเงื่อนไขข้อเรียกร้องสำคัญ การใช้เทปสองหน้าจะให้ผลดี: การติดตั้งแผ่นแผงเหล่านี้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและสะอาดหมดจด โดยไม่ทำให้วัสดุเสียหาย หรือรอคอยให้กาวน้ำบ่มตัว

คุณลักษณะ:

  • ยึดเหนี่ยวทันทีบนชั้นวัสดุหลายหลาก (แผงและโครงสร้างพื้นฐาน)
  • การยึดเหนี่ยวที่มั่นคงเพื่อตรึงแผ่นแผงนี้ให้ติดอยู่กับที่
  • ความทนทานต่อแรงเฉือนสูง เมื่อยึดเหนี่ยวส่วนประกอบที่ใหญ่กว่าหรือหนัก

คุณประโยชน์:

  • กระบวนการที่รวดเร็ว
  • ไม่มีเวลาบ่ม
  • วัสดุไม่เสียหาย
  • การยึดเหนี่ยวที่มองไม่เห็น

  

Read more
หนังสือรับรอง

หนังสือรับรอง

tesa® 62936 ได้รับการทดสอบโดย TÜV Rheinland, Germany.

ยืนยันประสิทธิภาพในการติดยึดตาม IEC 61215/61646 การทดสอบเรื่องดินฟ้าอากาศ และความคงทนต่อความร้อนที่อุณหภูมิระดับ 85°C 

  • รายงาน หมายเลข 21209595

ift Rosenheim

ยืนยันกำลังเชิงกล โดยทดสอบที่ระดับอุณหภูมิต่ำและปรับให้สูงขึ้น หลังวิธีแก้ปัญหาเรื่องการเสื่อมอายุ เพราะอุณหภูมิ/UV และหลังการเสื่อมอายุใน น้ำ/การทำความสะอาด

  • รายงาน หมายเลข 10-000666-PB01-K01-09-en-02)

Show filters
tesa® ACXplus 7072
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7074
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7076
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7078
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2000 µm
1000 %
tesa® 62936
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
1600 µm
175 %