พันธมิตรของคุณในเรื่องวิธีแก้ปัญหาเรื่องการติดยึดสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์

อุตสาหกรรมกระดาษ การพิมพ์ และแปรสภาพม้วนกระดาษ

โซลูชันเทปกาวติดกระดาษใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์ ตัวอย่างใช้งานเช่น ประกบกระดาษหรือแผ่นฟิล์ม ปลอกสวมยึดติดแผ่นกาว และเทปกาวยึดติดแผ่นพิมพ์แบบแม่พิมพ์พื้นนูน (Flexographic) 

การจัดการฟิล์ม: เครื่องบรรจุหีบห่อ
วิธีง่าย ๆ ในการต่อแผ่นฟิล์มที่มีความลื่นสูง
เราแก้ปัญหาการต่อวัสดุฟิล์มด้วยสารลดแรงตึงผิวซึ่งทำให้มีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ
.
ความลับเบื้องหลังเครื่องพิมพ์ที่มีความสุขทุกเครื่อง
ทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนเฉพาะด้านกาวสำหรับทุกความต้องการในการพิมพ์เฟล็กโซ