เทปผ้า

เทปกาวสำหรับการมัดรวมซึ่งต้องการพลังจับยึดในระดับที่สูงกว่าShow filters

tesa® 4651

Specifications
ผ้าเคลือบอะครีลิค
ยางธรรมชาติ
310 µm
13 %

tesa® 4671

Specifications
ผ้าเคลือบอะครีลิค
ยางธรรมชาติ
280 µm
9 %

tesa® 4688

Specifications
PE extruded cloth
ยางธรรมชาติ
260 µm
9 %

tesa® 53799

Specifications
PE extruded cloth
ยางธรรมชาติ
310 µm
11 %