เทปผ้า

เทปกาวสำหรับการมัดรวมซึ่งต้องการพลังจับยึดในระดับที่สูงกว่าShow filters
tesa® 4621
Specifications
PE extruded cloth
อะครีลิค
126 µm
22 %
tesa® 4651
Specifications
ผ้าเคลือบอะครีลิค
ยางธรรมชาติ
310 µm
13 %
tesa® 4671
Specifications
ผ้าเคลือบอะครีลิค
ยางธรรมชาติ
280 µm
9 %
tesa® 4688
Specifications
PE extruded cloth
ยางธรรมชาติ
260 µm
9 %
tesa® 53799 PV2
Specifications
PE extruded cloth
ยางธรรมชาติ
310 µm
11 %