กระจกสแกนเนอร์ได้รับการติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องพิมพ์ด้วยเทปสองหน้า

การติดตั้งกระจกสแกนเนอร์

เทปผ้าใยสังเคราะห์ยึดติดระจกสแกนเนอร์ให้ติดลงบนตัวเครื่องพิมพ์สามารถยึดติดกระจกสแกนเนอร์ให้ติดกับตัวเครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารได้อย่างสะอาดเรียบร้อยและมั่นคงโดยใช้เทปผ้าใยสังเคราะห์ มีข้อได้เปรียบสำหรับเรื่องนี้ คือ ไม่จำเป็นต้องมีเวลาบ่มแห้งที่จำเป็นต้องมีในกรณีใช้กาวน้ำ

เทปพิเศษเฉพาะกรณีนี้มีควายืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับพื้นผิวได้ นอกจากนั้นแล้ว ยังสามารถฉีกเทปออกด้วยมือได้โดยง่าย แต่กระนั้นก็ยังคงทนต่อการฉีกขาด แผ่นปิดสามารถยกลอกออกได้ แม้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ตาม

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด