เทปสื่อนำไฟฟ้า

เทปสื่อนำไฟฟ้าเพื่อใช้ในการต่อสายดิน พร้อมทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกัน สามารถเชื่อมประสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตได้Show filters
tesa® 60210
Specifications
โฟมนำไฟฟ้า
conductive acrylic
700 µm
tesa® 60214
Specifications
โฟมนำไฟฟ้า
conductive acrylic
300 µm
tesa® 60215
Specifications
โฟมนำไฟฟ้า
conductive acrylic
500 µm
tesa® 60216
Specifications
โฟมนำไฟฟ้า
conductive acrylic
1000 µm
tesa® 60217
Specifications
โฟมนำไฟฟ้า
conductive acrylic
1500 µm
tesa® 60218
Specifications
โฟมนำไฟฟ้า
conductive acrylic
2000 µm
tesa® 60233
Specifications
PET สีดำ / alu foil / non-woven นำไฟฟ้า
conductive acrylic
tesa® 60246
Specifications
โฟมนำไฟฟ้า
conductive acrylic
300 µm
tesa® 60248
Specifications
โฟมนำไฟฟ้า
conductive acrylic
500 µm
tesa® 60249
Specifications
โฟมนำไฟฟ้า
conductive acrylic
700 µm
tesa® 60251
Specifications
conductive woven
conductive acrylic
55 µm
tesa® 60252
Specifications
conductive woven
conductive acrylic
55 µm
tesa® 60253
Specifications
conductive woven
conductive acrylic
70 µm
tesa® 60254
Specifications
conductive woven
conductive acrylic
100 µm
tesa® 60255
Specifications
conductive woven
conductive acrylic
150 µm
tesa® 60256
Specifications
conductive woven
conductive acrylic
200 µm
tesa® 60257
Specifications
conductive woven
conductive acrylic
250 µm
tesa® 60258
Specifications
conductive woven
conductive acrylic
100 µm
tesa® 60260
Specifications
non-woven นำไฟฟ้า
conductive acrylic
35 µm
tesa® 60261
Specifications
non-woven นำไฟฟ้า
conductive acrylic
25 µm
tesa® 60262
Specifications
non-woven นำไฟฟ้า
conductive acrylic
50 µm
tesa® 60264
Specifications
non-woven นำไฟฟ้า
conductive acrylic
17 µm
tesa® 60272
Specifications
non-woven นำไฟฟ้า
conductive acrylic
tesa® 60274
Specifications
conductive woven
conductive acrylic
tesa® 60276
Specifications
conductive woven
conductive acrylic
200 µm
tesa® 60371
Specifications
non-woven นำไฟฟ้า
conductive acrylic
30 µm
tesa® 60372
Specifications
non-woven นำไฟฟ้า
conductive acrylic
50 µm
tesa® 60374
Specifications
conductive woven
conductive acrylic
100 µm
tesa® 60381
Specifications
conductive woven
conductive acrylic
50 µm
tesa® 60382
Specifications
non-woven นำไฟฟ้า
conductive acrylic
50 µm
tesa® 60384
Specifications
conductive woven
conductive acrylic
100 µm
tesa® 60385
Specifications
non-woven นำไฟฟ้า
conductive acrylic
100 µm
tesa® 60685
Specifications
โฟมนำไฟฟ้า
conductive acrylic
500 µm
tesa® 60687
Specifications
โฟมนำไฟฟ้า
conductive acrylic
700 µm
tesa® 60688
Specifications
โฟมนำไฟฟ้า
conductive acrylic
1000 µm