เทปกั้นเขต เทปกาวแสดงสิ่งกีดขวาง & การเตือน

ผลิตภัณฑ์เทปกาวนี้ใช้ทำเครื่องหมาย แจ้งเตือน หรือบ่งบอกอันตรายชั่วคราว และยังสามารถใช้ได้สำหรับเป็นเทปกั้นเขต แบ่งช่องทางเดินหรือพื้นที่ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เทปที่มีความแข็งแรงทนทานShow filters
tesaflex® 4169 PV3
Specifications
soft PVC
อะครีลิค
180 µm
200 %
tesaflex® 4169 PV8
Specifications
soft PVC
ยางธรรมชาติ
203 µm
260 %
tesaflex® 60760
Specifications
soft PVC
ยางธรรมชาติ
150 µm
220 %