เทปแสดงสิ่งกีดขวาง & การเตือน

เทปทำเครื่องหมายและเตือนอันตรายบ่งบอกอันตรายชั่วคราว และสามารถใช้ได้สำหรับเป็นเส้นแบ่งเขตช่องทางเดินหรือพื้นที่ ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เทปที่แข็งแรงทนทานShow filters
tesaflex® 4169 PV3
Specifications
soft PVC
อะครีลิค
180 µm
200 %
tesaflex® 4169 PV8
Specifications
soft PVC
ยางธรรมชาติ
203 µm
260 %
tesaflex® 60760
Specifications
soft PVC
ยางธรรมชาติ
150 µm
220 %