การติดตั้งสิ่งทอ

เทปกาวติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เรามีโซลูชั่นเทปติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับอุปกรณ์เสริมทุกประเภท ตั้งแต่ลำโพงจนถึงสินค้าที่จับต้องไม่ได้ (soft goods)การติดตั้งคีย์บอร์ด
การติดตั้งคีย์บอร์ด

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆอย่าง มีอุปกรณ์เสริมทุกประเภทติดตามมาด้วย สำหรับเรื่องนี้ เราได้สร้างสรรค์โซลูชันด้วยเทปกาวมากมายหลายวิธีเพื่อยึดติดชั้นวัสดุต่าง ๆ และสนองต่อเงื่อนไขความต้องการของการใช้งานแต่ละประการ

ตัวอย่างของอุปกรณ์เสริม:

  • ฝาครอบ
  • หูฟังโทรศัพท์
  • ลำโพง
  • soft goods
เพิ่มเติม
Downloads

Show filters
tesa® 7910
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
10 µm
60 %
tesa® 8722
Specifications
ไม่มี
low temperature activated reactive adhesive
50 µm
tesa® 61305
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
60 %
tesa® 61332
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
200 µm
80 %
tesa® 61350
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
70 %
tesa® 64825 Bond & Detach®
Specifications
stretchable specialty
ชนิดพิเศษ
250 µm
tesa® 66624
Specifications
โฟม PE
modified acrylic
200 µm
220 %
tesa® 66625
Specifications
โฟม PE
modified acrylic
250 µm
270 %
tesa® 66626
Specifications
โฟม PE
modified acrylic
300 µm
280 %
tesa® 68548
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
10 µm
tesa® 68549
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
tesa® 68551
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
40 µm
50 %
tesa® 68673
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
30 µm
50 %
tesa® 68675
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
50 %
tesa® 68814
Specifications
ฟิล์ม PET
modified acrylic
100 µm
50 %
tesa® 68817
Specifications
ฟิล์ม PET
modified acrylic
200 µm
90 %
tesa® 68960
Specifications
ฟิล์ม PET
30 µm
50 %
tesa® 68962
Specifications
ฟิล์ม PET
50 µm
50 %
tesa® 68964
Specifications
ฟิล์ม PET
100 µm
50 %