เทปป้องกัน

การห่อหุ้มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่ได้รับการพิมพ์และไวต่อสารอินทรีย์ไว้อย่างมิดชิดเพื่อป้องกันกระบวนการออกซิเดชันและการแทรกซึมของไอน้ำ