เทปป้องกันเทปกาวเพื่อการป้องกัน

ช่วยห่อหุ้มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่ผ่านการพิมพ์และไวต่อสารอินทรีย์ไว้อย่างมิดชิด ป้องกันการเกิดออกซิเดชันและไอน้ำ