การติดตั้งสองหน้าของเครื่องหมายโปร่งใส
การติดตั้งส่วนประกอบตกแต่ง แถบคิ้ว และชิ้นส่วนขนาดเล็ก

การติดตั้งส่วนประกอบตกแต่ง แถบคิ้ว และชิ้นส่วนขนาดเล็ก

การติดชิ้นส่วนขนาดเล็กได้รวดเร็วและสะดวก – การติดตั้งอย่างถาวรด้วยเทปกาวสองหน้าการยึดเหนี่ยวชิ้นส่วนขนาดเล็กอย่างมองไม่เห็นและสวยงาม

ชิ้นส่วนที่ใช้ประดับตกแต่งหรือขนาดเล็ก จะพบได้เป็นจำนวนมากในส่วนประกอบของอาคาร เช่น ลิฟต์เครื่องเรือน และ ประตูบ้าน ชิ้นส่วนเหล่านี้มักทำจากพลาสติก อะลูมิเนียม หรือไม้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาในการผลิต เทปสองหน้าใช้ได้ผลดีในระหว่างการตรึงติด: เทปให้การยึดเหนี่ยวที่สะอาด ไม่ต้องใช้เวลาบ่มให้แห้ง และยังให้การเชื่อมติดที่คงทนถาวรและไว้วางใจได้

เราเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนใดที่ต้องติดเข้ากับพื้นผิวหน้าใด ประเภทผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางของเราประกอบด้วยเทปฟิล์มขนาดบางสำหรับพื้นผิวหน้าที่ราบเรียบ มีไปจนถึงเทปโฟมขนาดหนาสำหรับพื้นผิวหน้าที่ขรุขระกว่า หรือเมื่อจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติในการเติมเต็มช่องว่าง

Read more

คุณประโยชน์ของเทปฟิล์ม

เทปฟิล์ม
เทปฟิล์ม
 • พลังยึดเหนี่ยวสูงที่ติดทันทีบนชั้นวัสดุต่าง ๆ
 • แรงติดยึดสูงในระดับสุดยอดสำหรับประสิทธิภาพการยึดเหนี่ยวที่ไว้วางใจได้
 • ความสมดุลดีเลิศระหว่างพลังการยึดติดกับแรงเฉือน
 • การยึดเหนี่ยวที่มั่นคงปลอดภัยแม้บนวัสดุที่ยากลำบากมากก็ตาม
 • การยึดเหนี่ยวที่มองไม่เห็น แบบโปร่งใส สามารถทำได้
Read more

Show filters
tesa® 4959
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
100 µm
3 %
tesa® 4965
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
205 µm
50 %
tesa® 4970
Specifications
ฟิล์ม PVC
Tackified Acrylic
225 µm
20 %
tesa® 51970
Specifications
ฟิล์ม PP
Tackified Acrylic
220 µm
150 %
tesa® 64624
Specifications
BOPP
ยางสังเคราะห์
175 µm
140 %

คุณประโยชน์ของเทปโฟม

เทปโฟม
เทปโฟม
 • พลังยึดเหนี่ยวสูงที่ติดทันทีบนชั้นวัสดุต่าง ๆ
 • ความต้านทานต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก เป็นสิ่งประกันการยึดเหนี่ยวที่มั่นคงปลอดภัย
 • ความหนาที่แตกต่างกันสำหรับเงื่อนไขข้อเรียกร้องการออกแบบที่แตกต่างกัน
 • การยึดเหนี่ยวที่มั่นคงปลอดภัยแม้บนพื้นผิวหน้าที่ขรุขระเล็กน้อย
 • แรงติดยึดสูงในระดับสุดยอดสำหรับประสิทธิภาพการยึดเหนี่ยวที่ไว้วางใจได้
 • มีผลิตภัณฑ์ทั้งขาวและดำให้ใช้ได้
Read more

tesa® 62505
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
500 µm
150 %
tesa® 62508
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
800 µm
190 %
tesa® 62510
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
1000 µm
180 %
tesa® 62512
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
1200 µm
190 %
tesa® 62516
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
1600 µm
180 %
tesa® 62520
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
2000 µm
170 %
tesa® 62530
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
3000 µm
160 %

การติดตั้งชิ้นส่วนประดับตกแต่งและขนาดเล็ก

การติดตั้งแถบคิ้วประดับตกแต่ง
ส่วนประกอบประดับตกแต่ง
แถบคิ้วประดับตกแต่งบนไม้
คลิปสายไฟฟ้า

การติดตั้งแถบคิ้วประดับตกแต่ง

ส่วนประกอบประดับตกแต่ง

แถบคิ้วประดับตกแต่งบนไม้

คลิปสายไฟฟ้า

ดาวน์โหลด