การยึดชิ้นส่วนให้มั่นคงสำหรับการขนส่ง

การยึดชิ้นส่วนให้มั่นคงสำหรับการขนส่ง

เทปคาดรัด: เทปนี้จะรับน้ำหนักไว้บางส่วน ดังนั้นแรงกระแทกอย่างหนักจะไม่มีผลต่อชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ จึงหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายได้

ระหว่างการขนส่งเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ จำเป็นต้องยึดตรึงชิ้นส่วนของเครื่องให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงโดยใช้เทปกาว โดยการรับระวางน้ำหนักไว้บางส่วน เทปคาดรัดจะขจัดการเคลื่อนที่ใด ๆ ของชิ้นส่วนที่แยกจากกัน จึงป้องกันความเสียหายแก่ตัวเครื่อง ดังนั้นแรงกระแทกอย่างหนักจะไม่มีผลอะไรต่อชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ เนื่องจากการใช้เทปนี้

เทปที่แนะนำสำหรับการใช้งานนี้ควรลอกออกได้โดยไม่ทิ้งเศษติดค้างใด และไม่มีผลอะไรต่อพื้นผิวหน้า แม้ในสภาพอุณหภูมิที่ต่ำก็ตาม นอกจากนั้น เทปควรมีแผ่นรองรับที่แข็งแรงและทนทานต่อแรงเค้น

ผลิตภัณฑ์