เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการขนส่ง สามารถใช้เทปในเรื่องนี้ได้

การยึดชิ้นส่วนให้มั่นคงสำหรับการขนส่ง

เทปคาดรัด: เทปนี้จะรับน้ำหนักไว้บางส่วน ดังนั้นแรงกระแทกอย่างหนักจะไม่มีผลต่อชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ จึงหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายได้ระหว่างการขนส่งเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ จำเป็นต้องยึดตรึงชิ้นส่วนของเครื่องให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงโดยใช้เทปกาว โดยการรับระวางน้ำหนักไว้บางส่วน เทปคาดรัดจะขจัดการเคลื่อนที่ใด ๆ ของชิ้นส่วนที่แยกจากกัน จึงป้องกันความเสียหายแก่ตัวเครื่อง ดังนั้นแรงกระแทกอย่างหนักจะไม่มีผลอะไรต่อชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ เนื่องจากการใช้เทปนี้

เทปที่แนะนำสำหรับการใช้งานนี้ควรลอกออกได้โดยไม่ทิ้งเศษติดค้างใด และไม่มีผลอะไรต่อพื้นผิวหน้า แม้ในสภาพอุณหภูมิที่ต่ำก็ตาม นอกจากนั้น เทปควรมีแผ่นรองรับที่แข็งแรงและทนทานต่อแรงเค้น

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

tesa® 4224
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
79 µm
35 %
tesa® 4287
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
79 µm
35 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
144 µm
35 %
tesa® 4298
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
114 µm
35 %
tesa® 4298
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
116 µm
32.5 %
tesa® 64283
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
77 µm
35 %
tesa® 64283 PV1 Easy Unwinding
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
77 µm
35 %
tesa® 64284
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
110 µm
35 %
tesa® 64293
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
72 µm
30 %
tesa® 64294 PV0
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
107 µm
30 %
tesa® 64500
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
110 µm
32 %
ดาวน์โหลด