จานล้อตุนกำลัง ได้รับการติดตั้งเข้ากับชั้นวัสดุพลาสติกด้วยเทปแบบปั๊มตัด

การติดตั้งจานล้อตุนกำลัง

เทปพลาสติก และเทปผ้าใยสังเคราะห์: วัสดุโปร่งใสสามารถติดตั้งบนวัสดุพลาสติกบนล้อตุนกำลังได้ด้วยเทปที่ปั๊มตัดตามรูปแบบเทปสองหน้าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตั้งวัสดุโปร่งแสงบนล้อตุนกำลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทปพลาสติกและเทปผ้าใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติที่ดีสำหรับการใช้งานนี้

เพราะว่าชั้นวัสดุของล้อตุนกำลังส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติก เทปจะต้องยึดติดกับวัสดุนี้ได้ดี นอกจากนั้นแล้ว เทปสองหน้ายังต้องนำไปปั๊มตัดได้ดี และมีคุณลักษณะที่แผ่นรองรับปรับให้เข้าได้กับการติดกับพื้นผิวหน้าที่ไม่สม่ำเสมอได้

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด