tesa_double-sided-overlapping-splicing-001_300dpi

การต่อประกบ

เทปต่อประกบช่วยปรับกระบวนการให้เหมาะดียิ่งอย่างมีนัยสำคัญ โดยประกันว่าม้วนวัสดุจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันระหว่างการปฏิบัติงานโดยไม่เสี่ยงต่อการฉีกขาดหรือชะลอกระบวนการให้ช้าลง